Æresmedlemmer:                                                              Denne side er sidst opdateret 10. maj 2017 12:58

Foreningen har 3 æresmedlemmer:


N.E.V.'s stifter Victor Horn

Stifteren af Niels Ebbesens Venner fhv. politiassistent Victor Horn
sov stille ind den 16. maj 2008. Victor Horn blev 89 år.

Æret være Victor Horns minde.

=======================================================

Den 27 februar 2008 blev vort medlem Orlogskaptajn John Arentoft


Æresmedlem John Arentoft

af Komiteen udnævnt til æresmedlem af N.E.V.
John døde mandag den 6. december 2010. Han blev 87 år.

=======================================================
Den 5. december 2014 blev vort mangeårige medlem


pastor emer. Thomas Jensen

af Komiteen udnævnt til æresmedlem af N.E.V.


=======================================================