Kalender:                                                               Denne side er sidst opdateret 23. april 2018 09:51

=================================================================================

Per Hjortshøj fra Niels Ebbesens venner henleder bestyrelsens opmærksomhed på den skændige placering, som mindestenen har, gemt bort bag et autoværn.

Bestyrelsen besøger mindestenen den 9. marts 2017, og på et bestyrelsesmøde afholdt på Rindsholm Kro umiddelbart efter, beslutter man at gå ind i sagen.

Alle tilgængelige, relevante oplysninger findes frem og gennemgås.

Bestyrelsens holdning, forstærket med pilot Stefan G. Rasmussen, politiker og forfatter til flere værker om Kaj Munk Per Stig Møller, forfatter Dorthe Røssell , forfatter Bjarne Nielsen Brovst og Henrik Ehrenreich fra ’De Røde Porte i Dyrehaven’, alle medlemmer af Niels Ebbesens Venner + nøglepersoner (se listen nederst), sammenfattes.

Se hele:

 
Handleplanen her   Ikast - Brande Kommunes officielle indbydelse til indvielsen af Mindelunden

=================================================================================

  Maj måned
Der arbejdes på et arrangement med medaljeoverrækkelse på Fulton Museet på Skarø
 
Fulton Museet på Skarø    

=================================================================================

  Ordinær generalforsamling i Randers den 3. november 2018.


 
Det Gl. Rådhus i Randers    

=================================================================================

=================================================================
Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter)
Lokalforening Kronjylland
inviterer Niels Ebbesens Venner til at deltage i foreningens arrangementer.
Arrangementerne afholdes på Randers Kaserne, Kavalerivej 9, 8930 Randers NØ.
Starttidspunktet er kl. 19.00, og det varer normalt til ca. 22.00.
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffe og evt. øl eller sodavand.

Næste åbne arrangement er den 12. september 2018

 

 

Følg selv med på: www.dv-kronjylland.dk

=================================================================