Kalender:                                                               Denne side er sidst opdateret 29. november 2022 00:08

=================================================================================
Ordinær Generalforsamling lørdag den 4. november 2023
i Byrådssalen i Randers


Statuen i Randers

Det smukke gamle rådhus

  11:00   Vi mødes ved statuen af Niels Ebbesen hvor en repræsentant for byen taler.
 11:40   Spiller klokkerne på Sct. Mortens Kirke "Visen om Niels Ebbesen".
 12:00   Samles vi i Byrådssalen, hvor der indledes med velkomst, fællessang, respekt, hilsener og
              medaljeoverrækkelse.
12:15   Generalforsamling
 13:30   Spisning og hygge i den nærliggende Slotskro. 

 Dagsorden:

 a.   Valg af dirigent.
 b.   Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
 c.   Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 d.   Fastsættelse af kontingent.
 e.   Behandling af indkomne forslag.
 f.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
        Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 h.   Eventuelt.
   
   


 


 

=================================================================================

 

================================================================
Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter)
Lokalforening Kronjylland
inviterer Niels Ebbesens Venner til at deltage i foreningens arrangementer.
Arrangementerne afholdes i Veteranhuset, Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ.
Starttidspunktet er kl. 19.00, og det varer normalt til ca. 22.00.
Der er gratis adgang, kaffe og franskbrød og evt. øl eller sodavand.

Næste åbne arrangement er onsdag den 11.
januar

 

Jacob Tøttrup vil fortælle om bogen "Den røde brænding"

Følg selv med på: www.dv-kronjylland.dk

=================================================================