Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 11:55

=================================================================================

Set og sket i 2019:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

 

=================================================================================

  

Som ved hver 4. maj besøger vi traditionen tro også i Julen Mesing kirkegård med en buket til:

Modstandsmand, politiassistent og stifter af Niels Ebbesens Venner Victor Horn

 

 

 

=================================================================================

”På vegne af min afdøde far..”
En særlig tak til Per Stig Møller..
 

Per Stig Møllers bog Alfred Rasmussen Per Stig Møller Stefan G. Rasmussen


Stefan fik selv sit liv vendt på hovedet, da han med stort mod og dygtighed nødlandede sit SAS fly i Stockholm, hvor alle overlevede.
Per og Stefan er begge bærer af Niels Ebbesen Medaljen.
 

I anledning af Per Stig Møllers bog 'Sommeren 1945 - Fra overmod til mismod', har Stefan G. Rasmussen på vegne af sin afdøde far Albert Rasmussen, skrevet en særlig tak til Per Stig Møller.

Stefans far blev modstandsmand fra dag ét, men måtte som mange andre betale en høj pris – han blev stukket og kom i KZ-lejr.  

Men læs nu stille og eftertænksomt Stefans lille brev her.

=================================================================================

 

Den 5. december har bestyrelsen i Niels Ebbesens Venner, efter indstilling fra Mogens Skjøth og Jan Fagerlund besluttet  at tildele dig Niels Ebbesen Medaljen.
 
Fra motiveringen lyder det, at:
 
Egon Thomsen er en journalist med bred forståelse for både nyheder og historier, som han formidler med stor informativ værdi. Egon Thomsen har opbygget et stærkt netværk omkring regionale WWII begivenheder og i kraft af sin store viden om besættelsestiden, bidrager hans journalistik væsentligt til fastholdelse af den kollektive erindring om en mørk tid.


Medaljen overrækkes i forbindelse med et arrangement på Rindsholm Kro den 11. januar 2020.
 

Egon Thomsen    

=================================================================================


Ole Hasselbalch
  Niels Ebbesens Venner har mistet endnu en god ven

Den 2. december døde Forfatter, Dr. Jur. Ole Hasselbalch efter længere tids sygdom.

Den 26. januar blev han af en enig bestyrelse tildelt
Niels Ebbesen Medaljen for sin mangeårige, modige og utrættelige kamp for at bevare Danmark som danskernes hjem.

Overrækkelsen skete ved en  privat ceremoni i hans hjem fredag den 1. februar 2019.

Bisættelsen skete den 6. december ved en privat ceremoni.


Æret være Ole Hasselbalchs minde.

En nekrolog kan ses her:
https://www.trykkefrihed.dk/ole-hasselbalch-26.-april-1945-2.-december-2019.

=================================================================================

Den 30. november tildelte en enig bestyrelse
 
efter indstilling fra Nauja Lynge at tildele Niels Ebbesen Medaljen
til Kontreadmiral
Torben Ørting Jørgensen, Gentofte

Fra motiveringen lyder det, at Torben Ørting Jørgensen har bidraget væsentligt til debatten om Rigsfællesskabet med fokus på oplysning, og på , hvordan en øget fokus kan komme hele Rigsfællesskabet til gavn.

Ikke mindst Grønland, hvor han har boet, og sejlet for Forsvaret.


Medaljen overrækkes i forbindelse med et arrangement på Rindsholm Kro den 11. januar 2020.

 

   

Torben Ørting Jørgensen

=================================================================================Hans Ole

Palle Norit
 

En god ven er gået bort
Overlæge Hans Ole Bisgaard-Franzen er død tirsdag den 19. november 2019.

Hans Ole modtog Niels Ebbesen Medaljen den 21. februar 2005 ved en ceremoni hos Jægerkorpset på Flyvestation Aalborg.
Han blev født den 3. oktober 1945 og efter lang tids sygdom sov han som stille ind på Præstevængets Plejehjem den 19. november 2019.

Hans Ole begyndte som dæksdreng/jungmand i 1963 på Grønland, som blev en elskelig del af hans arbejde, et arbejde der bredte sig vidt, lige fra undervandsfilm i det arktiske til troperne.

Læge for Slædepatruljen Sirius i Nord- Nordøstgrønland ’oppe på kysten’, læge ved Frømandskorpset, Dykkerlæge ved SOK, chef for et felthospital og tjeneste ved blokadesejladsen med Niels Juel i Adriaterhavet m.m..

Desuden en elsket forfatter,  foredragsholder og fortæller, optaget i Eventyrerne Klub i 1999.

Hans Ole blev nær ven med mange i og udenfor forsvaret, ikke mindst med chefen for Frømandskorpset og senere chef for SIRIUS OK Palle Norit, som trofast har besøgt Hans Ole på plejehjemmet hver eneste uge.

”Alle der kendte Hans Ole vil mindes min gamle ven og kampfælle med et smil, hans lune, gode historier og store hjælpsomhed” – udtaler Palle Norit.

Æret være Hans Ole Bisgaard-Franzens minde.


Bisættelsen sker fra Rørvig Kirke tirsdag den 26. november 2019 kl. 14.00.

=================================================================================

   

Grønlands historie – dette store smukke land

 

USA's erklæring om Grønlands suveræne tilknytning til Danmark


Se sangteksten her

 

Den 15. november 2019

 

https://denkorteavis.dk/2019/indlaeg-fra-laeserne-14-november-imperier-arbejdets-
velsignelse/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20191115_SIDSTE:%20
SENSATIONEL%20MENINGSM%C3%85LING%2015.%20november%202019&utm_
campaign=SIDSTE:%20SENSATIONEL%20MENINGSM%C3%85LING%2015.%
20november%202019


Jan Fagerlund, formand/NEV
OK Palle Norit 


Johan Peter Koch


Mylius Erichsen


Niels Peter Høeg Hagen


Jørgen Brøndlund

=================================================================================

Den 9. november modtog grønlandske Nauja Lynge Niels Ebbesen Medaljen.
Det skete ved en privat ceremoni i hjemmet.

Nauja er født i 1965, uddannet translatør fra Handelshøjskolen og medstifter og tidligere forkvinde for Foreningen Rigsfællesskabet,
hvis formål er at bevare og styrke rigsfællesskabet Danmark-Grønland.
Siden 1995 har Nauja arbejdet i kommunikationsbranchen med speciale i branding og storytelling.

Motiveringen lyder:
Nauja Lynge er en ildsjæl, der kæmper for bevarelse og styrkelse af rigsfællesskabet Danmark-Grønland”.

Nauja er datter af tidligere borgmester i Narsaq Torben Emil Lynge, barnebarn af Hans Lynge og oldebarn af Henrik Lund.
http://lynge.me/?page_id=2
Hun deputerede i 2012 med debatbogen ’Rigsfællesskabet til debat, i ’2017 kom romanen ’Ivalu’s Color’ novellen
’Welcome to my dream’ i ’The Arctic Journal’ - og senere selvbiografien ’Jeg er Nauja – en grønlandsdanskers bekendelser’.

Nauja Lynge er indstillet af bærer Peter Smidt Mikkelsen, grønlandsfarer og direktør for NANOK.

 

   

Nauja Lynge

================================================================================= 

 

Plakatmuseet i Den Gamle By i Aarhus har særudstilling om ’Murens fald’.

Her i 2019 er det 30 år siden Berlinmuren mellem de to Tysklande blev brudt.

Udstillingen fortæller om tiden i DDR og tiden efter med et forenet Tyskland.

I tiden omkring ’Murens fald’ kom jeg en del i Ungarn. Her var statuerne af Lenin etc. alle dækket af presenninger.

”Det er for at beskytte dem mod ætsning fra luften” – sagde man..

Så man nærmere efter var alle presenningerne bundet stramt om statuernes hals.

 


 

https://www.dengamleby.dk/murens-fald/?utm_source=Den+Gamle+By&utm_campaign=58cfca8feb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_06_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_d05750b34c-58cfca8feb-34230525

 

=================================================================================


MF Malte Larsen (S) Taler til forsamlingen


Forsamlingen er klar til at begynde


Man mindes de, som døde i løbet af året


Tak til afgående suppleant og revisor
 

 

Lørdag den 2. november havde Niels Ebbesens Venner generalforsamling.
Dagen begyndte kl. 11:30 med, at klokkespillet i Sct. Mortens Kirke spillede ’Visen om Niels Ebbesen’, hvorefter Randers politikeren MF Malte Larsen (S) talte for byen og lagde blomster ved statuen af Niels Ebbesen.


De 50 fremmødte gik derefter til Byrådssalen, hvor byen og Niels Ebbesens Venner var værter med vin, øl, vand og chokolader.

Samlingen i Byrådssalen indledtes med, at formanden bød velkommen, og man sang ’Langt højere bjerge..’, hvorefter man mindedes to afdøde bærere Mogens Weichert, Hadsten og Poul Falck-Jensen kodenavn ’Ejgil’, København (likvideringsleder i Holger Danske).

Der blev læst hilsener og forsamlingen skrev deres navne på god bedring breve til hver af fem syge bærere.

Derefter var der tre nye modtagere af Niels Ebbesen Medaljen: Susanne Stoutrup-NygaardJacob Tøttrup KjærsgaardAsger Gottlieb.

Formandens beretning blev godkendt, regnskabet godkendt og der var genvalg til bestyrelsen. Dog takkede Per Hjortshøj af efter mange år som suppleant og nyvalgt som 1. suppleant blev Henrik Ehrenreich, København. Der er tradition for at 1. suppleanten indgår i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret, hvis det engang skulle blive aktuelt. Formanden takkede for de mange flotte donationer, foreningen havde modtaget i årets løb. Dem og det lille årlige kontingent gør, at foreningen nyder stor selvstændighed og ikke har behov for at søge fonde eller offentlige midler.

Generalforsamlingen sluttede med der blev sunget ’Jeg ser de bøgelyse øer..’

Alle samledes efterfølgende til middagen, hvor næstformanden Mogens Skjøth førte forsamlingen gennem historier og sange, blandt andet en af hans egne, ’Aften ved Århusbugten..’ Se teksten her

 


Malte får boggave af Palle Norit


Mogens Skjøth instruerer om proceduren


Medaljemodtagerne Asger, Susanne og Jacob


Fra middagen på Slotskroen 

   

=================================================================================

  Den 22. oktober besluttede en enig bestyrelse efter indstilling fra Jan Fagerlund at tildele Niels Ebbesen Medaljen til skolelærer, kok og historieformidler, Susanne Stoutrup-Nygaard, Græsted.

Motiveringen lyder: Under overskriften, "Viden om fædrelandet" har Susanne Stoutrup.Nygaard i mange år formidlet historiske beretninger
og med stor indsigt beskrevet episoder og personer i Danmarkshistorien.

Altid er beretningerne i øjenhøjde og altid formidlet med respekt for de mennesker, der skabte vor egen tid.


Medaljen overrækkes i forbindelse med generalforsamlingen lørdag den 2. november i Randers.
Susanne Stoutrup-Nygaard    

=================================================================================

  Den 22. oktober besluttede en enig bestyrelse efter indstilling fra Lars Hedegaard at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Asger Gottlieb, Ålborg.

Motiveringen lyder:

Han tildeles Niels Ebbesen Medaljen for sin uselviske og utrættelige kamp for frihed og retfærdighed – og for uden tøven og uden beregning at have skabt portrætmaleriet af Lars Hedegaard, stifteren af Trykkefrihedsselskabet.

 

 

Medaljen overrækkes i forbindelse med generalforsamlingen lørdag den 2. november i Randers.

Asger Gottlieb    
Niels Ebbesens Venner bad forrige år kunstmaleren Asger Gotlieb skabe et portræt af Lars Hedegaard - stifteren af Trykkefrihedsselskabet og bærer af Niels Ebbesen Medaljen - og gerne et, der også fortæller om Hedegaards kamp for ytringsfriheden. Det sagde Asger Gottlieb ikke bare ja til, men ville gøre det uden beregning.  Nu, efter lidt mere end to år, er portrættet færdigt og blev afsløret den 22. juni i strålende sol ved Mossø Sø.


 

 Arkivfoto
I anledning af Lars Hedegaards
75 års fødselsdag.

Læs Formandens tale til
Fødselaren her.

 

 

   

Maleri af Lars Hedegaard, udført af Asger Gottlieb

=================================================================================
Ole Damgaard

 

Den 17 oktober

Hvis nogen undrer sig over hvor direktøren på Hotel Ritz Ole Damgaard i Aarhus blev af, så er han nu direktør for flere hoteller i Grønland.

Hotel Ritz er solgt – og hedder nu Milling Hotel Ritz Aarhus City.

Mindepladen i Hotel Ritz med navnene og teksten: FORDÆKTE I KRIG MEN HÆDRET VED NAVN I FRIHED OG FRED.
Nu håber vi de nye ejere også vil huse det årlige 5. maj møde for at mindes de modstandsfolk i regionsledelsen, der benyttede hotellets kælder.

Det har gennem årene været arrangeret af næstformanden i Niels Ebbesens Venner, jurist, officer, modstandsmand og tidl. FE Mogens Skjøth.

     

=================================================================================

 

Den 29 september

Bogen om danskere, der kæmpede før, under og efter invasionen i Normandiet.
I forbindelse med bogen har forfatteren ført indgående samtaler med bærer af Niels Ebbesen Medaljen,
afdøde krigssejler Erik Kragelund, der om nogen arbejdede på at få Danmark anerkendt som allieret i WWII.

Det lykkede til 70-års markeringen – hvor Kragelund kunne se Dannebrog gå til top som allieret nation.

Cand. mag. i historie og kulturarvsformidling Jacob Tøttrup Kjærsgaard,
Tidligere Utah Beach Museum i Normandiet.

Jacob modtager Niels Ebbesen Medaljen den 2. november 2019 i Byrådssalen i Randers.

Jacob Tøttrup   NEV næstformand Mogens Skjøth Har skrevet en anmeldelse af bogen. Læs den her

=================================================================================

 

Den 3 september

’MAMMA Doc’ – Wiera Malama Jensen,
krigslægen fra Polen

Beretningen om en usædvanlig kvinde, der satte sig selv bagerst, reddede liv under dramatiske forhold

-         men mistede også soldater, der kunne have være hendes egne børn..

En af Danmarks mest erfarne krigslæger, der har oplevet flere krige end mange soldater.
Men Wiera er ikke ’kriger’, hun er bare lægen – blandt soldater: ’Mamma Doc’.

Wiera modtog Niels Ebbesen Medaljen den 24. oktober 2013 i lægeklinikken i Frederikshavn

 

Familie Journalen nr. 14/2019 bringer et portræt af den modige kvinde:


Læs hele artiklen her

Mamma Doc - alias Wiera    

=================================================================================

Den 20. august besluttede en enig bestyrelse efter indstilling fra Jan Fagerlund at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Cand.mag i historie og kulturarvsformidling, Jacob Tøttrup Kjærsgaard, Randers.

Fra motiveringen hedder det:
at JTKs arbejde bidrager væsentlig til fastholdelse af vores kollektive hukommelse og formidler beretningerne i øjenhøjde, hvad der letter
tilgangen til et ofte umådelig stort materiale.
Senest har vi registreret JTKs bog: DEN RØDE BRÆNDING, om danskere, der deltog i D-DAG, om invasionen og om soldater og
krigssejlerne midt i krigens helvede.
JTK har bl.a. ført vigtige samtaler med nu afdøde krigssejler Erik Kragelund fra Niels Ebbesens Venner, manden der stod bag
at Dannebrog kom til tops ved 70 års jubilæet i Normandiet – som allieret.

Medaljen overrækkes i forbindelse med generalforsamlingen den 2. november i Randers

 

   

Jacob Tøttrup Kjærsgaard

=================================================================================

Torsdag den 23. maj

Nu kommer der forslag om et massivt forbud på at gøre grin med religioner.
Det ville salig Viggo Hørup ikke have syntes om..   / Jan Fagerlund

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03005&fbclid=IwAR3j5bsT-tPLe2L53mqcwetUR4IJqTE2eGCgOxP4gHdbY-K8s_90ql2c9NA

Når al Haan og spot fordrives af sproget
hvilket Middel bliver da tilbage mod Dumheden,
og naar man binder Munden på Forargelsen,
hvormed tænker man da at ave Lumpenheden og den tykpandede Ondskab

Viggo Hørup om ytringsfrihed
1841 - 1902 Medstifter af dagbladet Politiken

 

   

Viggo Hørup

=================================================================================

Rindsholm Kro blev anlagt som færgekro i 1315 under Kong Erik 6. Menved, samme år som Ærø blev pantsat til Valdemar af Brandenborg, ufred tog til i styrke og tiden kom hvor Niels Ebbesen tog landets skæbne i egen hånd.

Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge.

Biskop Thomas af Strängnäs
1443
 

 

Rindsholm Kro den 18. maj 2019

Overrækkelse af  Niels Ebbesen Medaljen
 

 


Nikolaj Skjøth

  Gennem sine udsendelser i international tjeneste, såvel som tjenesten i Forsvaret generelt, har major T. N. H. S. ydet en særlig indsats i opgaverne med at etablere og opretholde freden i konfliktområderne ude i Verden.

Hans personlige væsen, faglige færdigheder og
indstilling til opgaverne er eksemplarisk, hvorfor vi
gerne vil føje Niels Ebbesen Medaljen til hans øvrige
hædersbevisninger.
 

Foredrag af lektor Poul Aage Fogde

Kaj Munks drama 'Niels Ebbesen'
og dets betydning under besættelsen

  

et kortere foredrag om dramaet og Kaj Munks formål med det,
set på baggrund af Munks holdning til Besættelsen;
 - ud fra handling, persongalleri, symbolik og oplevelser.

 


Anders Engelbrecht

  Gennem sit forfatterskab og store engagement i
militærhistorie har A. E. bidraget væsentligt til
fastholdelse af den kollektive erindring om
ufredstider - og har deltaget kvalificeret i det
internationale samarbejde om militærhistoriske
emner.

 

=================================================================================

  

Traditionen tro har vi været på Mesing og Holme kirkegård med en 4. maj buket til

*modstandsmand, politiassistent og stifter af Niels Ebbesens Venner Victor Horn

*modstandsmand, pastor emeritus og æresmedlem i Niels Ebbesens Venner Thomas Jensen

 

 

=================================================================================


Povl Falk-Jensen

  Niels Ebbesens Venner har mistet endnu en god ven

Povl Falk-Jensen ”Eigil”, likvideringsleder i Holger Danske; han døde den 25. april 2019.

Billedet er fra et arrangement i Hvidsten Kro 2014, hvor Niels Ebbesens Venner havde samlet 115 tilhørere for blandt andet at overrække Niels Ebbesen Medaljen til Povl, og høre hans egne ord om at udføre "det grove arbejde" med at likvidere stikkere i Holger Danske, Afdeling "Eigil".

En lille episode nogle bemærkede, var da pastor emeritus Thomas Jensen stille lagde en hånd på Falks skulder og næsten hviskede:

”Tak for al det du gjorde for os under krigen”.   Falk så op og gav et lille nik – mere var der ikke brug for.

Æresmedlem i Niels Ebbesens Venner Thomas Jensen døde selv den 28. august 2018.

=================================================================================

  Den 13. marts besluttede en enig bestyrelse efter indstilling fra Peter Schmidt Mikkelsen (NEV) at tildele Niels Ebbesen Medaljen til forfatter, foredragsholder og debattør Nauja Lynge, Århus

Motiveringen lyder:
Nauja Lynge er en ildsjæl, der arbejder ihærdigt og vedholdende for bevarelse og styrkelse af Rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark.

Nauja Lynge er en grønlandsk forfatter, foredragsholder og debattør.

Hun er uddannet translatør fra Handelshøjskolen i København. Som samfundsdebattør har hendes hovedinteresser været forholdet mellem Grønland og Danmark, grønlandsk nationalisme og det grønlandske mindretals situation i Danmark. Lynge er modstander af grønlandsk uafhængighed; hun var i august 2014 medstifter af Foreningen Rigsfællesskabet, hvis formål er at bevare og styrke rigsfællesskabet, og var foreningens formand.
Hjemmeside:
Nauja Lynge:
http://lynge.me/?page_id=2
Foreningen Rigsfællesskabet.
http://foreningen-rigsfaellesskabet.com/About/index.html 
Nauja Lynge    

=================================================================================

  Den 26. januar besluttede en enig bestyrelse efter anbefaling fra Tomas Kierstein at indstille og tildele Niels Ebbesen Medaljen til Jurist og forfatter Ole Hasselbalch, Humlebæk.
Motiveringen lyder:
Ole Hasselbalch tildeles Niels Ebbesen Medaljen for sin mangeårige, modige og utrættelige kamp for at bevare Danmark som danskernes hjem.

Overrækkelsen vil ske ved en  privat ceremoni i hans hjem på fredag den 1. februar 2019.
Ole Hasselbalch    

=================================================================================

 

 

         
Sogne- og orlogspræst Martin Corfix fra Niels Ebbesens Venner, gør opmærksom  

på artiklen her af Kirsten Valeur.

   
 
Hvad blev der af Je suis Charlie?  
11. januar 2019 - AktueltArtikel - af Kirsten Valeur
 

Læs artiklen her

=================================================================================

Set og sket i 2019:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================