Denne hjemmeside opdateres ikke mere fra ultimo 2023.
Se ny hjemmeside: niels-ebbesens-venner---ny.dk
Find også Niels Ebbesens Venner på Facebook: www.facebook.com/groups/7170176843078419/

=================================================================================
Ordinær Generalforsamling lørdag den 4. november 2023
i Byrådssalen i Randers


Statuen i Randers

Det smukke gamle rådhus

   11:00   Vi mødes ved statuen af Niels Ebbesen hvor en repræsentant for byen taler.
 11:40   Spiller klokkerne på Sct. Mortens Kirke "Visen om Niels Ebbesen".
 12:00   Samles vi i Byrådssalen, hvor der indledes med velkomst, fællessang, respekt, hilsener og
              medaljeoverrækkelse.
 12:15   Generalforsamling
 13:30   Spisning og hygge i den nærliggende Slotskro. 

 Dagsorden:

 a.   Valg af dirigent.
 b.   Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
 c.   Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 d.   Fastsættelse af kontingent.
 e.   Behandling af indkomne forslag.
 f.    Valg af formand (Jan Fagerlund genopstiller ikke).
       Palle Norit fratræder bestyrelsen på grund af sygdom.
       Charlotte Ankerstjerne modtager genvalg.
       Martin Corfix modtager genvalg.
 g.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 h.   Eventuelt.

Poul Erik Rohde indstilles af bestyrelsen som ny formand for Niels Ebbesens Venner.
Rohde er pensioneret officer fra hæren.
===========================================
Efter generalforsamlingen: middag på Slotskroen, 100 meter væk, ned ad Rådhusstræde til Slotsgade 4 1.sal.


Slotskroens biksemad med rødbeder, rugbrød, spejlæg og bearnaisesauce.
Pris for hele arrangementet: 150 kroner per person inkl. en genstand
..kom og syng med..
..ordet er frit for indlæg og gode historier.
Gæster til samme fornuftige pris.

Bærerne er velkommen til at tage ægtefælle, samlever, naboen eller to gode venner med.
….og selvfølgelig røre sangstemmerne ♫


Tilmelding til middagen
De, der ønsker at deltage i middagen efter generalforsamlingen,
beder vi om tilmelding med antal personer på telefon info@nielsebbesensvenner.dk eller til en i bestyrelsen

ÅRETS GAVER til deltagerne i generalforsamlingen

”Hvis frihed overhoveder betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre” – George OrwellFik du ikke foræret et eksemplar af ’aviserne fra 1927 og 1974’, så har vi ekstra med.Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge.
Biskop Thomas af Strängnäs ✞ 1443
   
   


 


 

=================================================================================

 

================================================================
Danmarks Veteraner (tidl. De Blå Baretter)
Lokalforening Kronjylland
inviterer Niels Ebbesens Venner til at deltage i foreningens arrangementer.
Arrangementerne afholdes i Veteranhuset, Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ.
Starttidspunktet er kl. 19.00, og det varer normalt til ca. 22.00.
Der er gratis adgang, kaffe og franskbrød og evt. øl eller sodavand.

Næste åbne arrangement er onsdag den 11.
januar 2024

 

Jacob Tøttrup vil fortælle om bogen "Den røde brænding"

Følg selv med på: www.dv-kronjylland.dk

=================================================================