Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03

=================================================================================

Set og sket i 2008:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

=================================================================================

Fredag den 5. december 2008

Museumsleder Maiken Hansen modtog Niels Ebbesen Medaljen for sin store indsats med at redde Bymuseet
ud af de ret store vanskeligheder, det var havnet i.
Desuden for at få Besættelsesmuseet i Århus lagt ind under Bymuseet
og dermed bragt under kulturarvsbestemmelserne – og sikret for eftertiden.

Ved arrangementet var Bymuseet vært med julebag og julegløgg.

Her er et citat fra Maikens efterfølgende takkebrev:


"Det var i det hele taget en dejlig eftermiddag.
 Der var en god stemning, som måske ikke kun skyldtes den festlige lejlighed.
Den hvide gløgg - specialfremstillet til lejligheden - vakte glæde, og der blev i hvert fald drukket op !
Jeg har måttet love opskriften til flere af gæsterne".


 
 
Der kan ses meget mere om Bymuseet på internetadressen: www.bymuseet.dk
 
  Majken Hansen

=================================================================================

 

 5. november 2008
Stabshjemmeværnskompagni Djursland
havde arrangeret foredrag med Major Poul J.Nedergaard (Pensioneret) om miner og minerydning, onsdag aften den 5. november 2008.
Det blev overværet af ca. 30 veloplagte tilhørere.

Poul fortalte fængslende og interessant om sine mange oplevelser gennem sin lange karriere, som har været præget af internationale opgaver med bl.a. DANIDA og FN i så forskellige miljøer som (f.eks.) Nicaragua, Kosovo og de Baltiske lande.

Foredragsholderen sluttede med at invitere hele selskabet til besøg på Skive kaserne en gang i foråret 2009. Her vil han fremvise faciliteter og udstyr, som afdelingen råder over.

Major Poul Nedergaard

   

=================================================================================

 

Lørdag den 1. november 2008    Generalforsamling

Vi startede præcis kl. 10.45 med at Clifford Lossin  på vegne af den sygemeldte borgmester Henning Jensen Nyhuus oplæste dennes tale ved Niels Ebbesens statue, og derpå lagde en blomst ved statuen.
Efter klokkespillet kl. 11.00 fra Sct. Mortens kirkes tårn, samledes vi, efter at have ventet på tre bryllupper, i byrådssalen, hvor formanden efter Lene Camres smukke sang om Niels Ebbesen indledte generalforsamlingen med at dekorere de fem nye medaljemodtagere.
 

Bagerst fra venstre ses Kurt Westergaard, formand Jan Fagerlund, Hans Rottbøll, Congo-Kris og Bodil Nielsen. Forrest Jens Søndergård.


 

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Niels Ebbesens Venner

tryk her

 

Statuen Flere billeder følger senere

=================================================================================

Sommerudflugten til AQUA i Silkeborg

blev desværre præget af, at N.E.V. Information og indbydelsen af tekniske årsager
blev udsendt alt for sent. Der kom kun ganske få deltagere.

 

=================================================================================

Kurt Westergaard får Niels Ebbesen Medaljen.

Tegneren Kurt Westergaard er indstillet og godkendt til Niels Ebbesen Medaljen. Vi er i øjeblikket ved at finde et egnet sted til overrækkelsen.
I forbindelse med overrækkelsen vil Kurt Westergaard fortælle om den  situation, han med ét blev bragt i, da hans tegninger gik verden rundt.
Kurt Westergaard er ikke tildelt medaljen på grund af sine tegninger eller  holdninger til dette og hint, men for den uforfærdethed og frejdighed,  han efterfølgende har udvist over for et umenneskeligt pres.

Øvrige kommende modtagere af Niels Ebbesen Medaljen:
Hans Rottbøll, Børglum Kloster.
Kaptajn Peter Els, p.t. under uddannelse i USA.
Jens Fjordbak Søndergaard – for sin ukuelige livsvilje efter at han under tjeneste i ex-Jugoslavien blev ramt af snigskytte, så han i dag er kørestolsbruger.
”Congo Kris” alias Helge Kristensen.
Bodil Nielsen, Randers Kommune, kustode gennem 25 år i Det Gamle Rådhus.

 

=================================================================================

Lørdag den 14. juni var en repræsentation fra foreningen med formanden i spidsen taget til Bernadottegården i Roskilde for at dekorere KZ - Sygeplejerske
Emmy Reitoft med Niels Ebbesen Medaljen.
Dette skete som det kan ses i overværelse af ca. 45 gamle modstandsfolk og tidligere koncentrationslejrfanger ved et flot arrangeret kaffebord.

Emmy Reitoft er indstillet af Dorthe Emilie Røssell* for sin selvopofrende, forstående og kærlige hjælp til tidligere modstandsfolk, ofte hårdt ramt  af PTSD.
Emmy Reitoft er landets eneste KZ-Sygeplejerske.

I den research vi foretager inden en tildeling, har vi talt med mange, som kender Emmy Reitoft. Alle roser sygeplejersken og udtrykker stor beundring for hendes uselviske arbejde med tidligere modstandsfolk. Mennesker som kæmper med minderne fra internering og  frihedskampens mange traumatiske oplevelser.

Dorthe
Røssell er forfatter til bogen ’Jeg brød et løfte’ og modtog selv Niels Ebbesen Medaljen i 2007.

 

 

 

Formanden Jan Fagerlund er naturligvis den første til
at gratulere Emmy med medaljen.

 

og så er der en boggave . . . og CD'en
"Sange midt i mørket" (Frøslevlejren 1944 - 45).

  Pressen under besættelsen
         

 

 

Kaffen nydes

 

og snakken går . . .

 

i hyggeligt selskab

         

 

 

         
Et lille glas "saftevand" blev der også til på denne hyggelige eftermiddag blandt Frihedskæmperarmbind og Ridderkors og i dyb respekt for, hvad disse mennesker gennemlevede under 5 års besættelse af Danmark.
Fra Niels Ebbesens Venner deltog Formand Jan Fagerlund, Kasserer Aage Landkildehus (som filmede), Per Enevoldsen og Knud Spangsø (som fotograferede).

=================================================================================

Fredag den 16. maj 2008

Stifteren af Niels Ebbesens Venner, politiassistent Victor Horn sov stille ind den 16. maj på Plejehjemmet i Augustenborggade, Århus.
Victor Horn blev 89 år.

Som stifter og æresmedlem af Niels Ebbesens Venner har han siden 1977 været samlingspunkt for modtagere af Niels Ebbesen Medaljen.

I alle årene var han aktiv i forsvarsrelaterede foreninger og kredse - og en trofast, afholdt ven blandt hans kammerater fra modstandskampen.
Æret være Victor Horns minde.

På bestyrelsens vegne
Jan Fagerlund
Formand for Niels Ebbesens Venner
 

    Victor Horn

=================================================================================

Den 30. april 2008 var der i forbindelse med "Open by Night" aftenen i Randers åbent hus på byens gamle rådhus på Rådhustorvet.

Der var rundvisning og fortælling om rådhusets historie og dets nutidige anvendelse som blandt andet byrådsmødesal og lokale for borgerlige vielser.

I forhallen serveredes kaffe og kringle fra Hvidbergs bageri. Tilstede var udover personale fra Randers Kommune også borgmester  Henning Jensen-Nyhuus.

Niels Ebbesens Venner var repræsenteret ved formand Jan Fagerlund, som sammen med bestyrelsesmedlem Knud Spangsø kunne fortælle de interesserede om baggrunden for Niels Ebbesens historiske drab på Grev Gert.

=================================================================================

 

Læs referatet fra Generalforsamlingen den 3 nov. 2007 i Niels Ebbesens Venner

tryk her
 

=================================================================================

Set og sket i 2008:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009

=================================================================================