Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03

=================================================================================

Set og sket i 2009:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

På møde den 10. november har komiteen besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til:

Læge, dr.med., seniorforsker ved Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT),
Sven Arvid Birkeland.

 Han modtager Medaljen den 6. februar 2010 på Rye's kaserne i Fredericia.

 
 
Sven Arvid Birkeland er indstillet af vort medlem Dorthe Røssell, og i motiveringen hedder det blandt andet, at Birkeland har ydet en enestående indsats i forskning af traumer hos efterladte efter modstandsfolk, der har været taget til fange af tyskerne under besættelsen 1940-45, ligesom Birkeland har hjulpet mange via dybe samtaler om deres oplevelser.

Han vil modtage medaljen ved en ceremoni på Rye's Kaserne i Fredericia lørdag den 6. februar 2010.

=================================================================================

   

Billeder fra Generalforsamlingen 2009 i Niels Ebbesens Venner
tryk her
 
 
Referat fra Generalforsamlingen 2009 i Niels Ebbesens Venner
tryk her
 
 
Aage Stenz' tale ved Niels Ebbesen statuen 2009
tryk her
 

=================================================================================

Obs.: N.E.V. Information maj 2009 kan ses/hentes her.

   
     

Obs.: N.E.V. Information februar 2009 kan ses/hentes her.

   

=================================================================================

Den tidligere modstandsmand og bærer af Niels Ebbesen Medaljen, Gunnar Møller, Australien fik for et par år siden en medalje fra den Australske regering for sin indsats i Danmark under krigen. Gunnar skrev dengang til mig, at selvfølgelig var han glad for den, men han havde nu været gladere hvis den var kommet fra Danmark.
(Jan Fagerlund).

Her bringes et nyt brev:
Kære Jan.   Så skulle den danske sommer snart gå på hæld, men jeg håber der følger et skønt efterårsvejr, som jeg forstår Danmark har været beriget med over de sidste flere år. Håber du har haft lejlighed til at nyde de danske sommerdage og at evt. fiskeri gav udbytte, skønt den bedste tid derfor er vel nok her i løbet af efteråret ?
Tak for dine breve og mange hilsener over internet. Jeg er ikke selv så kvik mere til at sende over nettet eller skrive breve i det hele taget, - må skyldes alderen ! Når man nærmer sig de 86 kan alder ofte bruges som en god undskyldning for mangt og meget !
Havearbejde tager det meste af Ritas og min tid, og gamle kroppe har jo godt af at røre sig, og så især her i det gode klima, hvor havearbejde kan finde sted alle årets 12 mdr.
Lige nu i løbet af vor lokale vintersæson er det tiden for at dyrke vegetabilier, og de lover godt , så der er altid noget at vande, luge og holde i gang. Vi har for resten ikke fået een dråbe regn for over 4 mdr., så der må vandes meget. Rita har altid travlt i skolehaverne og langs fortove og for nylig blev hun udmærket af den lokale Rotary klub for samme i snart 25 år.
Tillige er det også årstid for at se huset (træhus) efter i sømmene, sommeren er for varm for reparationer og malearbejde. Vi fik for nylig teglstens taget repareret og malet efter 4o års forløb, og så faldt det pludselig os i øjnene at andre dele også krævede facelift, såsom tagrør, udhæng, vinduer og andet, så vi måtte op og ned af stiger og gå i gang, indtil benene gjorde oprør og vi måtte holde en lille pause. Sådan er der altid noget.
Men hvad jeg egentlig har på hjerte og hvilket bekymrer mig er, at mit gamle fædreland, Danmark, har fået så mange immigranter, især muslimer, som skaber så store ændringer i hvad man kalder ægte danskhed. Jeg ryster ofte på hovedet ved at læse dine e-mail herom, hvorledes voldsomme yderligheder, tiltagende vold og uro skaber usikkerhed og modstand i befolkningen som helhed. Jeg læser jo også selv dagligt forsiderne i henholdsvis Politikken og JP`en og forarges ofte over de tiltagende problemer.
Lige nu ser jeg, at de konservative er i gang med en ny lovgivning , der vil forbyde muslimske kvinder at gå rundt iført bhurka og således fuldstændig ukendelige for offentligheden . På tide synes jeg !
Vi danske kæmpede under anden verdenskrig for at holde Danmark vedblivende dansk.
Hvordan løses det nye problem ? Jeg lægger mærke til, at socialdemokraterne har taget en fuldstændig 36o grader vending ang. indvandrere, det skulle partiet have gjort allerede i 1980'erne, da de var ved magten. Under anden verdenskrig kom der mange flygtninge til DK, som man hjalp på alle mulige måder dog uden at give dem borgerskab. Hjælpen var meget menneskelig overfor alle disse krigsskadede flygtninge. Hvorfor nu give muslimske indvandrere, hvis tro går helt imod vor opfattelse af demokrati, dansk borgerskab, når de har til hensigt at fortsætte deres daglige levemåde helt på samme måde, som hvor de kom fra. Her i Australien har vi jo en utrolig mængde indvandrere fra hele verden. De fleste er oprigtige flygtninge på flugt fra hjemlige utrolig depressive forhold. Størstedelen falder rigtig godt til og beholder deres egen tro og levemåde i det daglige , men samtidig må de lære engelsk og følge Australske værdier for at opnå borgerskab.
Nå, ikke mere derom, men mine følelser for Danmark og dets befolkning sidder stadigvæk i mig og situationen i dag kan ikke mere klares med et gevær.
Et lille PS, jeg kan forstå at Danmark for øjeblikket er ved at skifte til nye pengesedler, da jeg ligger inde med et par hundrede kr. for fortsat medlemsskab, vil jeg gerne vide, om der er nogen frist ang. udskiftningen...
Håber du og familien alle har det godt. Med bedste ønsker og hilsener herudefra, Gunnar.
(Viderebragt af Jan Fagerlund).

=================================================================================

Niels Ebbesen Komitéen har  tildelt kroejer Frode Hansen Niels Ebbesen Medaljen.
 
Frode fik medaljen for sit uegennyttige arbejde for vore soldater i international tjeneste, og for at bevare forsvarets historie og Dansk kultur. Overrækkelsen skete lørdag den 4. juli, da det i 2009 er 160 år siden,
at Danske dragoner her jog de Preussiske soldater på flugt så Viborg og omegn slap for at blive besat.
 Ceremonien foregik i overværelse af blandt andre forsvarsminister Søren Gade.
 
N.E.V. formand Jan Fagerlund gratulerede som den første . . . . .
 
   
 
Danske soldaters mindelund.
"Danske soldaters mindelund" blev indviet i kroens park den 24. oktober 2007 af chefen for Jydske Dragonregiment, repræsentanter for regeringen, alle værn, veteraner og deres familie.
Flere end 100.000 danskere har været udsendt i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU. De blå baretters mindesten står nu på historisk grund sammen med dragonernes mindesten for kampen ved kroen den 4. juli 1849.
Mindestenene flankeres af 3 kampvogne og en PMV, der tidligere gjorde tjeneste ved Jydske Dragonregiment, sammen med et mindeanker fra søværnet.
 
   

Da Faneborgen var opstillet og Landsoldaterne var trådt an, kunne Frode med sin Hanne byde velkommen til Kroen

         
   

Forsvarsministeren talte om Danske soldater, og bøjede sig i respekt, og Dragonchefen, Oberst Torben Lund lagde en krans.

         
   

Også Sven-Erik Bolt Magnussen fra DSL

 

Så kunne Frode få sin medalje.

 

Herefter var der frokost i krostuerne.

         
   

 Landsoldaterne rykkede ind

 

 og saluterede for Frode

 

og gav kanonsalut.

         

 

 

Congo-Kris mødte en anden Landsoldat

  og fik en snak med Søren Gade, og som det ses også om alvorlige emner.
         
  Flotte er de jo i deres uniformer sådan to Landsoldater.

Congo-Kris, alias Helge Kristensen var som soldat i The Royal Scotts i Edinburgh i årene efter 2. verdenskrig udsendt til Indien og Pakistan.

Her i Skotsk gallauniform.

Den "ukendte" landsoldat er i uniformsmodellen fra 1848.

Det var den model, man brugte ved slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849,
og også ved udfaldet fra Fredericia den 6. jul 1849.

Hvem husker ikke sangen: "I natten klam og kold, bag Fredericia Vold . . ." ?


Læs selv mere om kroen på: http://www.rindsholm-kro.dk
 

=================================================================================

Børglum Kloster i Nordjylland

 
Lørdag den 20 juni besøgte N.E.V. klostret, og fik udover en personlig rundvisning  også generelt en hyggelig eftermiddag. I alt 12 deltagere havde fundet vej til Børglum.
 

Ugen efter besøgte Webmaster Børglum Kloster og hjembragte disse billeder.

   

=================================================================================

En tankevækkende historie fra en ”svunden” tid (da mænd var mænd af ære) . . . . .

   
Look carefully at the B-17 and note how shot up it is - one engine dead, tail, horizontal stabilizer and nose shot up.. It was ready to fall out of the sky. (This is a painting done by an artist from the description of both pilots many years later.) Then realize that there is a German ME-109 fighter flying next to it. Now read the story below. I think you'll be surprised.....

Charlie Brown was a B-17 Flying Fortress pilot with the 379th Bomber Group at Kimbolton, England. His B-17 was called 'Ye Old Pub' and was in a terrible state, having been hit by flak and fighters. The compass was damaged and they were flying deeper over enemy territory instead of heading home to Kimbolton. 
   

   
After flying the B-17 over an enemy airfield, a German pilot named Franz Steigler was ordered to take off and shoot down the B-17. When he got near the B-17, he could not believe his eyes. In his words, he 'had never seen a plane in such a bad state'. The tail and rear section was severely damaged, and the tail gunner wounded. The top gunner was all over the top of the fuselage.  The nose was smashed and there were holes everywhere. 

Despite having ammunition, Franz flew to the side of the B-17 and looked at Charlie Brown, the pilot. Brown was scared and struggling to control his damaged and blood-stained plane.
   

BF-109 pilot Franz Stigler.

B-17 pilot Charlie Brown.

   
Aware that they had no idea where they were going, Franz waved at Charlie to turn 180 degrees. Franz escorted and guided the stricken plane to, and slightly over, the North Sea towards England. He then saluted Charlie Brown and turned away, back to Europe.  When Franz landed he told the CO that the plane had been shot down over the sea, and never told the truth to anybody. Charlie Brown and the remains of his crew told all at their briefing, but were ordered never to talk about it.

More than 40 years later, Charlie Brown wanted to find the Luftwaffe pilot who saved the crew. After years of research, Franz was found. He had never talked about the incident, not even at post-war reunions.

They met in the USA at a 379th Bomber Group reunion, together with 25 people who are alive now - all because Franz never fired his guns that day.
When asked why he didn’t shoot them down, Stigler later said, “I didn’t have the heart to finish those brave men.  I flew beside them for a long time.  They were trying desperately to get home and I was going to let them do that.  I could not have shot at them.  It would have been the same as shooting at a man in a parachute.” 

Both men died in 2008.

This is a true story http://www.snopes.com/military/charliebrown.asp
 
THIS WAS BACK IN THE DAYS WHEN THERE WAS HONOR IN BEING A WARRIOR....THEY PROUDLY WORE UNIFORMS, AND THEY DIDN'T HIDE IN AMBUSH INSIDE A MOSQUE, OR BEHIND WOMEN AND CHILDREN, NOR DID THEY  USE MENTALLY RETARDED WOMEN AS SUICIDE BOMBERS TO TARGET AND KILL INNOCENT CIVILIANS....HOW TIMES HAVE CHANGED......

Det var dengang, der var ære i at være kriger. De var stolte af deres uniformer, og de skjulte sig ikke i baghold i en moské, eller bag kvinder og børn. Ej heller brugte de mentalt retarderede kvinder som selvmordsbombere til at ramme og dræbe uskyldige civile.

Hvor tiderne dog har ændret sig . . . . .

=================================================================================


Connie Opstrup

 

Dødsfald

Connie Opstrup, Kaningårdsvej 61, Virum, døde den 17. maj 2009 efter en svær hjerneblødning. Connie var enke efter modstandsmand Bent Opstrup (”Benno”) og efter dennes død fortsat medlem af Niels Ebbesens Venner. Vi vil savne Connies sociale væsen, smil og hjertelige latter.

I Bents stil - som hun altid sagde – var Connie den faste generøse leverandør af Gammel Dansk til vore arrangementer, ligesom hun til hver generalforsamling betænkte os med midler.

Æret være Connie Opstrup's minde.

Jan Fagerlund

=================================================================================

Den første 4. maj uden vor stifter Victor Horn.
         
  NEV har atter deltaget i mange ceremonier og kransenedlæggelser i anledning af 4. maj.

 Af dem skal vi fremhæve mødet på Mesing Kirkegård, hvor bestyrelsen lagde blomster  ved stifteren af NEV, Victor Horn’s grav.

Victor Horn døde den 16. maj 2008.
 
Den 4. maj på Skæring Hede ved Århus.

=================================================================================

Mandag den 2. marts 2009 kl. 19:00

   

Vi måtte med beklagelse konstatere, at vi kun var 13, som havde fundet tid til at komme til Aabyhøj denne mandag aften, hvor vi hørte Congo – Kris fortælle om, hvordan det var som 18 årig Dansker, pludselig at være indrulleret i The British Army.

Kris fortalte levende om tiden som rekrut, hvor man var på kanten af mytteri, da Danskerne
ikke var tilfredse med mængden af morgenmad.

Vi hørte også om, hvordan han kom til regimentet The Royal Scotts i Edinburgh, og
hvordan han, sammen med kammeraterne der, blev udstationeret i Indien.

Den senere periode som tolder og udsendt som instruktør i Congo nåede vi ikke.

Denne epoke får vi måske lejlighed til at høre om ved en senere lejlighed.

 

=================================================================================

Lørdag den 31. januar 2009

Formand Jan Fagerlund har fra Gunnar Møller i Australien
 modtaget en jule- og nytårshilsen til Niels Ebbesens Venner.
 

 

Julen blev "down under" fejret ude og inde i mere end 30 graders varme.
Her er Gunnar og "Mændene" samlet i haven Juledag 2008.

 

 

Hvor tit er det lige, at vi i Danmark oplever en dag med 30 grader ?

=================================================================================

Set og sket i 2009:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================