Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03

=================================================================================

Set og sket i 2010:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

Et dødsfald ramte Niels Ebbesens Venner i december måned 2010:
 

  
Dødsfald


Æresmedlem i Niels Ebbesens Venner, orlogskaptajn og tidligere medlem af Folketinget John Arentoft, sov mandag den 6. december stille ind.

Vi vil savne Johns mange historier fra søen, hans lune, store hjælpsomhed og trofaste venskab.

Æret være Johns minde

Jan Fagerlund
Formand N.E.V.

=================================================================================

Generalforsamlingen 2010 blev afviklet på Det gamle Rådhus i Randers den 30. oktober.

     

 

     
Borgmester Henning Jensen Nyhuus talte ved statuen
om Niels Ebbesen og hans betydning på den tid.
 

Formanden aflagde beretning.

     
 

    Efter generalforsamlingen blev deltagerne fotograferet til Bjarne Bekkers bog om Fulton-skipperen Mogens Frohn.

Og sådan kom den nye bestyrelse til at se ud.

 
     

Alle billederne kan ses her.

=================================================================================

Sven Arvid Birkeland (NEV) har skrevet en bog om Danske soldater i Afghanistan.

     


Boglancering “Krigens ansigt”

27. oktober - 2010
 

 

Et seminar omhandlende bogen “Krigens ansigt” af Sven Arvid Birkeland, læge, dr.med., seniorforsker. 27. oktober kl. 14.30-16.00 på RCT, Borgergade 13, København K. Fri adgang.

“Krigens ansigt. Danske soldater i Afghanistan”

I forbindelse med udgivelsen af den nævnte bog afholdes reception i forlængelse af seminaret.

Læs omtalen her.

=================================================================================

Obs.: N.E.V. Information oktober 2010 kan ses/hentes her.

=================================================================================

  En Succés. Så kort kan det skrives - rundvisningen på Flyvestation Aalborg den 16. august. Med velfærdsbefalingsmanden, Chefsergent Preben Rasmussen som guide blev de 54 gæster i en velkørende bus ført rundt til alle de strategiske steder på flyvestationen.


Vi startede på F 16 værkstedet, hvor vi fik en grundig indføring i, hvordan vore kampfly blev
vedligeholdt ned til mindste detalje. Her blev der virkelig "rørt" ved tingene og stillet spørgsmål.


Der blev givet en grundig orientering om vedligeholdelse og opdatering af flyene, og som en ekstra service, blev en F 16 trukket ud af hangaren og brugt som baggrund for et stort gruppebillede af deltagerne foran  F 16 hangaren.

Preben Rasmussen

   
     

     
Efter fotograferingen blev vi kørt til den hangar, hvor vore Challenger fly blev vedligeholdt.

Det er i Esk. 721, hvor også vore Hercules serviceres,
Der holdt på dagen 3 stk ude på pladsen foran hangaren. Derude blev der også foretaget motorafprøvninger, som vi heldigvis ikke "hørte".

Under hele køreturen, hvor der var hyppige stop, kunne Preben fortælle om, hvor vi var, og hvem der boede hvor, og hvilke aktiviteter, som særlig hørte til her.

Her et kig i cockpit'et på en Challenger.
 

 

   
  Efter frokosten fik vi en breefing hos Jægerkorpset af Jes Kristoffersen, som nu var E-Officer.
Han gav en spændende orientering om korpsets opgaver og indsats i krise- og krigsområder, og hvor vanskeligt det kan være at overholde kravene om "Rules Of Engagement".

En ung jæger demonstrerede de sidste nye våben - og alle havde så travlt, at ingen var opmærksomme på kaffen, som Jægerkorpset havde sat klar.
Først da vi var kommet ud derfra, blev der spurgt, hvor kaffen var henne.

Her var Congo-Kris i sit es.

Congo-Kris

   
         
  Chefen for Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest, Jan G. Andersen (t. v.) fortalte om det nye Flyverhjemmeværn, som er Flyvevåbnets trofaste støtte såvel i dagligdagen, som under aktivering.

Før vi gik til Museumsbunkeren (opført af Tyskerne), kunne Palle Norit fortælle om Frømandskorpset, hvor han havde været chef 2 gange før han blev chef for Sirius.
 

Jan Andersen

 

Alle billederne fra dagen kan ses her.

 

Palle Norit

=================================================================================

   

Niels Ebbesens Venner på Rindsholm Kro den 4. juli 2010.

   
         
Hvor der er hjerterum, er der som regel altid for lidt plads’. Alle fandt en plads i Kongestuen og den tilstødende Veteranstue, trangt, men det gik lige, og snart var de 45 NEV folk bænket.
I det skønne sommervejr sang vi ’Danmark, nu blunder den lyse nat’, som lød smukt ud gennem de åbne vinduer.

Formanden bød velkommen, med en særlig velkomst til vores æresmedlem Poul Boye, til modtageren af Niels Ebbesen Medaljen
Paul Rochler og til dagens foredragsholder Per Enevoldsen, den person, der har været længst ansat i PET.
Og en velkomst var der også til skoleelev
Johannes Michelsen, der var inviteret med som gæst.
         
  Første punkt var overrækkelsen af Niels Ebbesen Medaljen til kaptajn Paul Rochler, som glad takkede for medaljen og fortalte hvordan han som leder af Telegrafregimentets Historiske Samling vedvarende arbejdede for at unge mennesker skal vide mere om tiden før dem selv.

Derefter havde vort æresmedlem og tidligere formand Poul Boye, bedt om ordet. Boye takkede Rochler for hans ildhu og mangeårige, solide indsats for museet.

Poul Boye oprettede selv for en menneskealder siden Telegrafregimentets Soldaterforening, hvorunder museet blev til.
 

Formanden og Rochler

     

Paul Rochler

  Efter formandens orientering om stort og småt og hilsener, blev det tid til at takke skoleeleven Johannes Michelsen.
Johannes kontaktede for et halvt år siden Niels Ebbesens Venner og fortalte, at i hans skole ved Sønderborg, var der elever, som synes, det var sjovt at gå og heile – kunne vi hjælpe?
Formanden bad så Besættelsesmuseet om at samarbejde, og han og en modstandsmand derfra besøgte skolen.
Der var fuldkommen ro mens den gamle modstandsmand fortalte om krigen, om SS, om modstandskampen og om hvordan det var at være 19 år dengang.
Nu er det slut med at heile.
En sådan beslutsomhed og handling fra en, der kun lige er fyldt 15 år, vil vi gerne kvittere for i Niels Ebbesens Venner. Johannes fik derefter overrakt Niels Ebbesens Venners æresdramflaske nummer 17 og en Niels Ebbesen reversnål, med ret til at bære samme som et synligt bevis på vores taknemmelighed for hans indsats.

Johannes og Formanden

       


Lagkagen

  Kaffen var en gave fra kroen, så vi kunne med tilskud fra Niels Ebbesens Venner holde arrangementet på 100 kroner per person, for æggekage, øl/vand, kaffe og en formidabel god lagkage.
Vi er glade for at kunne holde prisen på et fornuftigt leje, for som det hedder i bestyrelsen: Vi skal ikke være nogen sparekasse, det er ikke vores opgave.

Formanden viste en nyudkommet bog af svenskeren
Anders Blomström, ’Rovridarnas tid’, en bog om Niels Ebbesen som Blomström har arbejdet en del år på.

Her i juli kommer Anders Blomström sammen med sin 10-årige datter og bor en uge hos formanden.
Blomström skal komme med input til bestyrelsen, der har fået en opgave af borgmester Henning Jensen Nyhuus i Randers: "Hjælp os med at lave en folder om Niels Ebbesen".
         
Efter spisningen holdt Per Enevoldsen foredrag, hvor vi blev ført vidt omkring og blev præsenteret for en række spioner og undergravende meningsdannere, der opererede i Danmark under den kolde krig.
Og ikke mindst fik vi det fra ’hestens egen mund’, hvad der selvfølgelig gjorde foredraget endnu mere spændende og nærværende.

Da vi endelig fik stoppet PET-mandens begejstring over sit arbejde og de gode resultater han havde været med til (PET er betegnet som verden bedste efterretningstjeneste), var klokken ved at være 16:00 hvor vi skulle slutte.

Formanden takkede alle for en dejlig dag og vi sang til afslutning som vi plejer ’Jeg ser de bøgelyse øer’.
 

   

 

 

Per Enevoldsen

   

Alle billederne fra dagen kan ses her.

   

=================================================================================

Arrangementet på FSN Aalborg den 16. august er nu fuldt tilmeldt.


En tilsvarende rundvisning vil blive arrangeret - ligeledes i efteråret 2010.

=================================================================================

  Den Svenske historiker og forfatter, Anders Hornemann Blomström har netop udgivet
sin bog, "Rovriddarnas Tid", bogen om Niels Ebbesen.
 
I den anledning er Blomström i Danmark nogle dage i juli, hvor han den 16. juli kl. 11.30 til 12.15 fortæller om bogen, tiden og helten fra Nørreriis i Vidensteltet ved Vikingetræffet i Tangkrogen, Århus.

Bogen koster 200 Danske Kroner og kan bestilles gennem Niels Ebbesens Venner - www.nielsebbesensvenner.dk

Link til Anders Horneman Blomströms foredrag i Århus den 16.juli:

http://www.folkeuniversitetet.au.dk/main.aspx?pagetype=15&HoldNr=1058

=================================================================================

Obs.: N.E.V. Information juni 2010 kan ses/hentes her.

=================================================================================

 

Niels Ebbesen Komiteen har efter indstilling fra vort æresmedlem Poul Boye besluttet, at tildele Niels Ebbesen Medaljen til pens. Kaptajn P. C. Rochler fra Børkop.

Rochler bestyrer med stor kompetence telegrafregimenternes museum på Bülows kaserne i Fredericia, og giver gerne gæsterne en personlig rundvisning – også skoleklasser.

Han er meget vidende om militærhistorie generelt og holder foredrag. Desuden er han meget reel og hjælpsom og med gode gamle militære traditioner fra sine 50 år i Forsvaret, hvor han gjorde tjeneste i Jyske Telegrafregiment.

Medaljen vil blive overrakt ved arrangementet på Rindsholm kro den 4. juli 2010.

Paul Rochler

       

=================================================================================

Onsdag den 5. maj 2010 blev foran Frihedsmuseet i København afsløret en buste af Kaj Birksted.

             
     

WC Kaj Birksted

 

Statuen

 

Tilskuere

 

Special Guest

 

 

 

 

 

Adskillige danskere tjente i allierede flyvevåbener under krigen (1940-45). Èn, som nok er den mest kendte, Kaj Birksted, OBE, DFC, DSO, endte som en overordentlig respekteret Wing Commander (Oberstløjtnant) og som "Es" med 10 sikre og 10 mulige nedskydninger af fjendtlige fly.

Kaj Birksteds Spitfire

Kaj Birksted fløj bl.a. Spitfire Mk. IX i Eskadrille 331 med sin personlige kode "KB" i stedet for den normale eskadrille kode. Et privilegium som kun esser nød. Da han trådte tilbage som chef for RAF’s norske afdeling, blev han overført til Combined Control Council, Royal Air Force’s generalstab, hvor han til tider havde kommando over samtlige britiske luftstyrker i forbindelse med dagoperationerne omkring invasionen i Normandiet i 1944 .
Kaj Birksted sled 3 Spitfires op i sin pilotkarriere i RAF. Han overlevede krigen og kom hjem til Danmark og fortsatte i det danske flyvevåben frem til 1960, hvor han tiltrådte en stilling ved NATO. Han blev senere udnævnt til Oberst i Flyvevåbnet.

=================================================================================

   

Den 4. maj blev traditionen tro markeret i Frøslevlejren.

   
             
     
             
             

=================================================================================

Lørdag den 6. februar besøgte Niels Ebbesens Venner Ryes kaserne og Bülows kaserne. Vi mødtes klokken 11:00 i officersmessen, hvor vi inspireret af vintervejret sang ’Sneflokke kommer vrimlende’.
 
I officersmessen modtog læge, dr. med., seniorforsker ved Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Sven Arvid Birkeland Niels Ebbesen Medaljen for sin indsats i forskningen og personlige hjælp til børn af modstandsbevægelsens ofre for tortur. Birkeland var indstillet af Dorthe Røssell, forfatter til bogen ’Jeg brød et løfte’, netop om forholdet modstandsfolk og deres børn.
Efter overrækkelsen holdt Birkeland en flot tale, hvor han takkede for hæderen.
 
Derefter samledes de 26 fremmødte i foredragssalen, hvor kaptajn Poul Secher, nylig hjemkommet fra Afghanistan, fortalte om forholdene, kampene, dagligdagen og fremtiden for missionen. Og det blev gjort med en sådan professionalisme og menneskeforståelse, at selv gamle officerer fik revideret en del og så de nye indfaldsvinkler, der blev trukket frem. Well done, Secher.
 
Næstformand Erik Fage-Pedersen takkede Secher for foredraget og overrakte to gode flasker vin + 2½ kilo slik han kunne dele med sine fire børn.
Derefter fik vi dejligt smørrebrød i officersmessen. Udefra forstås, alt er jo lukket i weekenden.
 
Efter frokosten kørte vi til Bülows kaserne, hvor museumsleder P.C. Rochler fortalte og viste rundt på Telegrafregimentets Historiske Samling.
Rochler lod os ikke glemme vi var på en hæderkronet kaserne, for hans introduktion var et højt, højt brøl: Samling!

Efter besøget på museet indtog vi kaffe og kager i cafeteriaet, hvor vort æresmedlem Poul Boye takkede museumslederen for rundvisningen. Det har Poul Boye også en særlig forudsætning for, da han i sin tid var personen, der i 1948 startede Soldaterforeningen ved telegrafregimentet.
 
Lidt trætte efter en lang dag, sang vi til afsked ’Jeg ser de bøgelyse øer’ - tak for en hyggelig dag i Fredericia.
 

Se billederne fra Fredericia Kaserner her.

=================================================================================

Obs.: N.E.V. Information januar 2010 kan ses/hentes her.

=================================================================================

Set og sket i 2010:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================