Sidste nyt:                                      Siden er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03
                           
=================================================================================

Set og sket i 2011:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

Den 20. december 2011
har bestyrelsen efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Ole Skovsbøll Knudsen.
Motiveringen er lang, men kan koges ned til hans initiativrige og hjælpsomme karakter, der blandt andet er kommet til udtryk gennem stiftelsen af Selskabet af Telegrafofficerer, Løjtnantsselskabet, Gabriel Traditionen ved Jydske Telegrafregiment (senere anerkendt af Pave Poul 2.) og arbejdet med bekæmpelse af kriminalitet via Dansk Automat Brancheforening, hvor han er æresmedlem. Ole er beskrevet som et beskedent og betænksomt menneske, der tager sig særligt af svage og handicappede -
og hvem der i øvrigt har brug for hjælp og støtte.

Medaljen vil blive overrakt ved et arrangement hos SOK i Århus den 27. marts 2012
 

   

Ole Skovsbøll Knudsen

=================================================================================

  Den 15. november 2011
har bestyrelsen efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til major Allan Huglstad med følgende motivering:
Han har gennem sin militære karriere ydet langt mere, end tjenesten pålagde ham. Således har han positivt og interesseret støttet forsvarsvenlige kræfter, når nogen i hans store netværk kaldte på ham. Med kurser i PSYOP har han givet området en værdifuld start ved Forsvarsakademiet, hvor hans karriere sluttede som chef for "Institut for Sprog ved institut for Pædagogik" ved Forsvarsakademiet.
Kristeligt Dagblad gav ham titlen "Problemknuseren" for hans indsats i og afdækning af den militære indsættelse i Kosovo, hvor han oplevede krigens rædsler og afmagten og hvor han fik adskillige mordtrusler i sin egenskab af menneskerettighedsobservatør ved OSCE.
Han har aldrig været bange for at kritisere Forsvaret, når han kunne se, at det var påkrævet med justeringer, som det skete, da han påpegede den ringe undervisning i Humanitær Folkeret og hvilke alvorlige konsekvenser, det kunne få for soldaterne.

Allan Huglstad

 

 

=================================================================================

Den 1. november 2011
har bestyrelsen efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til galleriejer Erik Guldager, Galleri Draupner i Skanderborg.

Motiveringen lyder, at han var den eneste, som turde udstille og sælge Kurt Westergaards værker, da tegning-sagen rullede.
Trods risikoen var han ikke i tvivl - man skal ikke bøje sig for trusler. Holdningen blev yderligere bekræftet, da han gik ind som formand for "The Kurt Westergaard Foundation".
Med dyb respekt har han ofte citeret en sætning fra sin Bedstefar, som var modstandsmand:
"Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt".

 

   

Erik Guldager

=================================================================================

  Generalforsamlingen 2011 blev afholdt den 30. oktober.
Ca. 60 medlemmer med pårørende havde fundet vej til Randers, hvor der traditionen tro blev holdt tale af en repræsentant fra Randers kommune, her Viceborgmester Steen Bundgaard.
I byrådssalen blev først tre nye medaljemodtagere dekoreret og derefter blev generalforsamlingen afviklet under ledelse af Ole Danielsen. Sluttelig samledes man på Slotskroen, hvor menuen stod på Gule ærter med tilbehør.
 
    Se billederne fra generalforsamlingen her !    

=================================================================================

Lørdag den 1. oktober besøgte NEV Flådestation Frederikshavn.

=================================================================================

Obs.: N.E.V. Information september 2011 kan ses/hentes her.

=================================================================================

  Den 12. september besøgte Congo-Kris - alias NEV medlem Helge Kristensen - Århus Søfartsmuseum for at overrække en særlig gave til Museet fra Niels Ebbesens Venner.
En enøjet kikkert af sovjetrussisk oprindelse. Kikkerter af denne type har blandt andet været brugt til at aflæse flagsignaler.
    Samtidig har formand Jan Fagerlund besøgt "Skippers Mindestuer" på Skarø.
Her blev der overrakt to tilsvarende kikkerter som gave til de nyåbnede Mindestuer.
  Om kikkerternes historie kan oplyses, at det er stærke kikkerter fra den Russiske Marine.
Kikkerterne blev som meget andet materiel realiseret efter "Murens fald".

=================================================================================

Den 19. august 2011.
Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
cand. mag. Keld Sørensen, Randers.

Motiveringen er, at Keld Sørensen har arbejdet intenst med Niels Ebbesen og hans tid, og forsøger at koble åndshistorien omkring Niels Ebbesen sammen med nutiden og gerne i relation til Randers by og en moderne tid.
Keld Sørensen er initiativtager "Ordets dag" i Randers. Han forsker desuden i gammel Randers litteratur, og viderebringer sin forskning til mange.
 

Medaljen vil blive overrakt ved generalforsamlingen den 29. oktober 2011.  

Keld Sørensen

=================================================================================

  Den 16. august 2011.
Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Skuespilleren, forfatteren, journalisten og entertaineren Farshad Kholghi.

Gennem mange år har iransk fødte Farshad Kholghi moret danskerne og vist dem komiske sider af dem selv, ligesom han har revset religiøse ekstremister, småborgerlighed og forholdt sig til samfundsproblemer, som han skildrer unikt gennem sin skuespilkunst.

Trods trusler mod sin person, har Farshad Kholghi fortsat sin kunstneriske virksomhed og kæmpet for kunstnernes ret til at passe deres arbejde på lige fod med alle andre.
I alvorligere stunder har Farshad Kholghi vist sit format, som da han holdt hyldesttalen i Trykkefrihedsselskabet for tegneren Kurt Westergaard og sluttede den med: ”I Danmark hedder vi alle Kurt Westergaard”. Nu vil vi gerne tilføje: ”Men vi hedder også Farshad Kholghi”.

Farshad Kholghi

  Medaljen vil blive overrakt ved generalforsamlingen den 29. oktober 2011.

=================================================================================

Den 13. august 2011.
Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Hærprovst Ole Brehm Jensen
Motiveringen lyder, at du er et aktivt og engageret menneske med stor forståelse for soldatens praktiske og åndelige situation, hjemme såvel som i kamp. Du har gennem din gerning som præst givet lindring og håb til mange - og hvor du har bidraget med artikler i pressen, har du vist både dybe tanker og frisk mod.
 
Medaljen vil blive overrakt ved først givne lejlighed.    

=================================================================================

  Den 10. august 2011.
Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til komponisten Bjarne Haahr,  .
Motiveringen lyder bl.a., at han gennem en menneskealder har sat musik til en række af vore bedste digte og spredt sin musikglæde og sine melodier bredt.
Han har derigennem bidraget væsentligt til Danskernes sammenhold og glæde ved god musik, hvor han nu har efterladt sig spor som rosiner i en kage.

Bjarne Haahr har bidraget med flere af de nye sange i Højskolesangbogens 18. udgave. Han er kendt for at skrive smukke og meget sangbare melodier og vælger altid med omhu teksterne fra de allerbedste danske poeter.

Bjarne Haahr

  Medaljen vil blive overrakt ved generalforsamlingen den 29. oktober 2011.

=================================================================================  Den 4. juli var NEV og FOUAT inviteret til Rebild, Garnisonsmuseet i Ålborg og
Veteranhjemmet, som er "næsten" nabo til Garnisonsmuseet.
Opgaven v
ar her at overrække projektleder Gert Bøjer Jensen Niels Ebbesens Medalje for som Poul Boye-Larsen nævnte i sin tale "at uden den slags mennesker havde vi ingen museer haft". Vi var omkring 20 - 25 mennesker, lige fra lederen af museet Oberst Orla Kops til Gerts kollegaer, vi nød de "søde dråber" og kransekagen inden vi blev sluppet løs på museet.

Nu var turen kommet til Veteranhjem Ålborg. Efter en hurtig gennemgang og orientering om betingelserne for at benytte hjemmet, "faldt" vi over Grillmester Karsten Boye-Larsen og hans grill-pølser og parterede høns.

Vi var nu oppe på 40 deltagere, og selv om veteranernes familie fik stillet sulten, var der stadigvæk pølser tilbage.

Se billederne fra arrangementerne her.

=================================================================================

Kurt Westergaard (NEV) har dannet en fond for ytringsfrihed i kunsten.     Læs detaljerne her

=================================================================================

Den 4. maj 2011 har formanden besøgt vor stifter Victor Horn's grav.

=================================================================================

  Bestyrelsen har efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til museumsleder Gert Bøjer Jensen, Ålborg.
Motiveringen lyder bl.a., at han har været aktiv i ’Garnisonsmuseet i Ålborg’ siden museets start, og på formen vis har ledet og holdt museet attraktivt, spændende og fortællende.

Overrækkelsen vil ske på Veteranhjemmet i Ålborg i forbindelse med arrangementet den 4. juli (Rebild-dagen).

=================================================================================

Vort bestyrelsesmedlem, tidligere pilot i Flyvevåbnet, Franz Strehle er også arrangør af rejser til militærhistoriske steder i Europa.

i Kristi Himmelfartsferien har han arrangeret en 4- dages tur til Polen og det gamle Østtyskland, inclusive Berlin og Potsdam.

Franz Strehle         Tlf:9812 6328         Mobil:4091 5588       Mail: franzstrehl@yahoo.dk
 

Find hele programmet her.

 

=================================================================================

   

Lørdag den 26. marts

   
  Alle pladser var besat i byrådssalen i Randers, da Niels Ebbesens Venner den 26. marts 2011 overrakte Niels Ebbesen Medaljen til pressefotograf Ib Hansen og til journalist og forfatter Bjarne Bekker.
Dagen blev indledt med vi sang ’Langt højere bjerge..’, hvorefter de to kandidater fik overrakt medaljerne. Begge takkede for tildelingen og holdt en lille tale. Det vil sige, Ib Hansen er ikke sådan at stoppe, så det blev til en længere, men meget interessant beretning om modstandskampen og de gode venner han mistede.
Bjarne Bekker fortalte om ’Skipper’ og livet på Fulton, inden han spontant trak os alle med til at synge ’I Danmark er jeg født, der
har jeg hjemme’.
 


 

 


Cand. mag.
Keld Sørensen fortalte derefter levende om
’På sporet af Niels Ebbesen’ - om den kongeløse tid, om mordet
på Grev Gert og holdninger fra dengang, der stadig eksisterer.

Keld Sørensen er så at sige specialist i Niels Ebbesen og hans tid, som er en af hans store interesser.

 

   
  Efter kransekage, champagne og masser af munter snak, blev det tid at sige farvel. Foredragsholderen fik overrakt vin for at indvie os i sin store viden - og Bodil Nielsen fik en flaske god vin for sin aldrig svigtende hjælpsomhed. Og så passer hun så godt på Niels Ebbesen statuen, som hun har sagt ”god morgen” til i mange, mange år.
Vi sluttede som vi altid gør med at synge ”Jeg ser de bøgelyse øer..”.
 
   

Alle billeder kan ses her.
Mere detaljeret beskrivelse kan ses her

   

=================================================================================

   

Torsdag den 10. marts

   


 

Under overværelse af 24 feststemte medlemmer blev Niels Ebbesen Medaljen overrakt til forfatter Ole Hyltoft og sogne- og orlogspræst Martin Corfix.

Højtideligheden foregik hos Lene og Mogens Camre i Bagsværd, hvor værterne sponserede et skønt italiensk traktement.

Arrangementet begyndte med sangen ”Danmark i tusind år”, hvorefter formanden fortalte om Niels Ebbesens Venner og hvordan den blev dannet af modstandsfolk i Århus. Herefter fik først Corfix, og derefter Hyltoft overrakt deres  medaljer.
Ole Hyltoft holdt en smuk tale, som kan hentes her.

Umiddelbart efter holdt Martin Corfix sin takketale. Som præst er Martin Corfix en rutineret taler, og vi nød at lytte til præsten med det store hjerte.

Efter spisning fortalte oberstløjtnant Jørn Nielsen om sin tid i Østtimor og sine studier af sprog og folkevandring i området, hvorefter man samledes i den store stue, hvor Lene Camre sang ”Her har hjertet hjemme..”. Lene er uddannet operasanger og har før glædet os i Niels Ebbesens Venner med sin vidunderlige sang.

Vi sluttede dagen med at synge ”Jeg ser de bøgelyse øer..”, hvorefter Martin Corfix blæste retræte på trompet.

Alle billeder kan ses her.

Mere detaljeret beskrivelse kan ses her

 

 =================================================================================

 

 

Sven Arvid Birkeland (NEV) har begået endnu en bog.
Denne gang om eftervirkninger af oplevelser som
Danske soldater har været ude for på Balkan og i Irak.
Bogen lanceres ved en reception den 14. april.

 

 

Bogens forside

 

Læs omtalen her.

 

Sven Arvid Birkeland

=================================================================================
Obs.: N.E.V. Information februar 2011 ses/hentes her.

=================================================================================

   

Niels Ebbesens Venner har besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til

   
Ib Hansen,
Risskov

Motiveringen er hans store indsats under besættelsen 1940 - 45,
hans forfatterskab og hans livslange kamp for frihed,
selvstændighed og demokrati.
 

Ib Hansen

  Martin Corfix,
Lynge

Motiveringen er hans indsats for Forsvaret, kirkehistorien,
Musikken og hans hjælp til kasteløse gadebørn i Hyderabad.

Martin Corfix

       
Ole Hyltoft,
Tisvildeleje

Motiveringen er, at han gennem et langt forfatterskab med stort
talent har forsvaret friheden og det frie ord, og på markant måde
analyseret og beskrevet trusler mod det Danske folkestyre.
 
       

Ole Hyltoft

=================================================================================

Også i år kom der en julehilsen fra "den modsatte side" af verden.
Julebrevet fra Ritas og Gunnar Møller i kan du læse ved at klikke her.

=================================================================================

    Niels Ebbesens Venner har tildelt Niels Ebbesen Medaljen til forfatteren Bjarne Bekker
  Motiveringen lyder: Bjarne Bekker tildeles Niels Ebbesen Medaljen for sin kærlighed til historien, for sin forfattervirksomhed og for bogen om Skipper Fulton i særdeleshed. Bekker fik fortalt historien om Skipper med varme og dyb forståelse for Mogens Frohns verden.

=================================================================================

Set og sket i 2011:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================