Sidste nyt:                                      Siden er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03
                           
=================================================================================

Set og sket i 2012:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

    Congo-Kris alias Helge Kristensen (NEV) udgav omtrent samtidig en bog om sin tid i den britiske hær i årene efter anden verdenskrig.
Congo-Kris gjorde selv tjeneste i et skotsk regiment, og var udstationeret i Indien og Pakistan.

Læs avisen omtale på:
http://dinby.dk/aarhus-onsdag-nord/dansk-soldat-i-britisk-tjeneste
 

Bogens forside

 

Kris dengang

     

Congo - Kris

=================================================================================

  Dorthe Emilie Røssell (NEV) udgav i december 2012 en ny bog.
Hun debuterede som forfatter i 2007 med erindringsbogen "Jeg brød et løfte" - om sin barndom under den tyske besættelse af Danmark.
"et strejf af rosmarin" er forfatterens første roman, som handler om kvinden Jeanne, der som forfatteren selv var barn under besættelsen.
Jeanne sidder tilbage efter at hendes mand har begået selvmord. Hun drager til Frankrig for, i en fælles vens hus, at se tilbage på et ægteskab fyldt af fortielser og fortrængninger
 

Dorthe Røssell

     

Bogens forside

=================================================================================

For nogen tid siden, besluttede Bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Johannes Michelsen, der for tre år siden kontaktede Niels Ebbesens Venner og spurgte, om vi kunne hjælpe. I hans skole nær Sønderborg gik eleverne og heilede ’for sjov’.
Niels Ebbesens Venner besøgte skolen sammen med en modstandsmand, der fortalte om modstandskampen, om SS, Gestapo, dagligdag og angst - og om det at være 19 år, da besættelsen startede. Alle eleverne var samlet i skolens gymnastiksal, hvor der var så stille, at man kunne høre en knappenål falde til gulvet. Nu var der ingen, der fandt det sjovt at ’heile’ mere, og problemet var løst.
Det mod fra en 15-årig dreng, at kontakte Niels Ebbesens venner om hjælp, og den holdning det viser, finder bestyrelsen bør belønnes, så Johannes Michelsen får Niels Ebbesen Medaljen den 03. november 2012 – som den yngste nogensinde.

 

Se billederne fra generalforsamlingen her !

 

Johannes Michelsen

=================================================================================

 

Bærer af Niels Ebbesen Medaljen journalist og forfatter Bjarne Bekker, fejrede torsdag den 27. september sin 70 års fødselsdag. Samtidig frigav han sin nyeste bog: Svendborg Klummer.

De fra NEV der i maj var med i SOKs bunker i Århus, husker at Bjarne forærede alle – også tjenstgørende personel – hver et eksemplar af hans bog SKIPPER om Mogens Frohn og Fulton plus et eksemplar af FLYING ENTERPRISE, bogen om navnkundige Kurt Carlsen og hans skæve skiw.

Den første palle med Svendborg Klummer ankom med coasteren Caroline, der lagde til i Svendborg ved Maritimt Center, hvor festen blev holdt med 124 gæster. Sømandskoret Caroline (opkaldt efter coasteren) sang saltsvandsange fra De Syv Have og jazzorkestret PUST (pensionister uden særlige talenter) underholdt.

http://www.youtube.com/watch?v=CIDcHQEjttk

   
    Herunder ses Bjarne, da Caroline lagde til kaj
De der forrige måned var med i REGAN VEST (Kongehusets og regeringens atombunker under Rold Skov), husker at Bjarne fortalte, at han havde tjent 25.000,- kroner på bogen om SKIPPER - hvoraf han allerede havde brugt de 245.000,- til et museum på Skarø.

Gaver, kram og håndslag væltede ned over den populære fødselar.

Niels Ebbesens Venner kom med bogen ’Firmaets største bedrift’ og ’1400 års krigen’.

 

 

 

=================================================================================

  Da tildelingen først skulle offentliggøres i forbindelse med Lars Hedegaards 70 års fødselsdagsreception den 22. september, kunne vi ikke, som vi plejer, meddele tildelingen tidligere.
Overrækkelsen blev foretaget af Mogens Camre, ledsaget af en tale om Niels Ebbesens betydning for sin tid.   Talen kan ses her.

Med disse ord takkede Lars for tildelingen:
Jeg er overordentlig taknemmelig for denne udmærkelse ­ især fordi den jo kommer fra en kreds af mennesker, som jeg sætter den største pris på.
Den betyder mere for mig end nok så mange kors og bånd og stjerner.
Dagen var aldeles overvældende og gav mig nyt mod. Om tyve år skal ingen komme og sige, at der ikke blev gjort modstand, da Danmark standede i våde.

=================================================================================

 

Den 19. august 2012 tildelte bestyrelsen efter indstilling Niels Ebbesen Medaljen til:
Journalist, historiker og forfatter Lars Hedegaard.
Motivering
: Lars Hedegaard fører en utrættelig og uselvisk kamp for ytringsfriheden i Danmark såvel som internationalt. Uden hensyn til egen sikkerhed kaster han sig ud i debatter, bøger og artikler, alene med det formål at sikre trykke- og talefriheden – og bevare samme ytringsfrihed i kunsten.
L.H. er stifter og formand for Trykkefrihedsselskabet, der har selvstændige afdelinger i flere lande. L.H. har modtaget flere
hædersbevisninger, blandt andet ’Defender of Freedom Award’ – ICLA / International Civil Liberties Alliance. L.H. er stifter af Dispatch International”, der løbende citerer Thomas Jefferson: “Freedom of the press cannot be limited without being lost”
Medaljen vil blive overrakt ved et arrangement i "Forfatternes hus" i Strandgade 6, København den 22. september 2012.kl. 15.30 - 17.30

=================================================================================

Den 22. juli 2012
Svensk anmeldelse af Helle Merete Brix's essays Sex, frihed og fatwa.
Helle Merete fik Niels Ebbesen Medaljen den 30. maj 2012 for sit forfatterskab og dybdeborende journalistik.

Læs hvad svenskerne skriver om bogen på link'en herunder !

http://nydahlsoccident.blogspot.se/2012/07/helle-merete-brix-sex-frihed-og-fatwa.html
 

 

=================================================================================

  Den 21. juli 2012

Hør skipper; Mogens Frohn synge "I Danmark er jeg født . . ." på denne link:

 http://øavisen.dk/916-fultonskipperen-i-danmark-er-jeg-fodt.html

=================================================================================

Den 5. juli 2012.
Generalløjtnant Poul Kiærskou har fået sin Niels Ebbesen Medalje tilsendt sammen med Bjarne Bekkers ’Skipper’ om Mogens Frohn og ’Flying Enterprise’ om navnkundige Kurt Carlsen. Desuden Anders Blomströms bog ’Rovriddarnes tid’ om Niels Ebbesen og hans tid. Det var vanskeligt at finde plads til et møde i den nærmeste tid, så vi valgte at poste medaljen og så invitere generalen på et senere tidspunkt.
I første omgang blev pakken imidlertid returneret uåbnet til os, da postvæsenet i Belgien mente der manglede et HQ (forkortelse for headquarter) i den ellers korrekte adresse. Mogens Camre fik så Morten Messerschmidt til at tage den med til Bruxelles og aflevere den personligt, så nu håber vi den snart når Poul Kiærskou.
 

=================================================================================

  Den 23. juni 2012
Medlem af Niels Ebbesens Venner, Bjarne Bekker, journalist og forfatter til blandt andet bogen om Skipper Fulton, kaptajn Mogens Frohn og bogen Flying Enterprise om navnkundige Kurt Carlsen, har søsat et nyt projekt: øavisen.dk  (brug linket her). Her kan man under pinden artikler fra øhavet læse om Niels Ebbesens Venners besøg i REGAN, Regeringens og kongehusets atombunker under Rold Skov.

Under besøget i REGAN fortalte Bjarne Bekker om sine spændende projekter og sluttede med en orientering om museet på Skarø:
”Jeg har tjent 25.000,- på bogen om Flying Enterprise – heraf har jeg allerede brugt de 245.000,- til et museum”.

Bjarne Bekker

   

=================================================================================

Ulrikke Moustgaard, der 30. maj 2012 fik overrakt Niels Ebbesen Medaljen i REGAN VEST, Regeringens og kongehusets atombunker under Rold Skov, fik den 15. juni tildelt Anders Bording-prisen ( http://www.specialmedierne.dk/anders-bording-priserne ) på Københavns Rådhus.

Prisen er opkaldt efter Anders Christensen Bording ( http://da.wikipedia.org/wiki/Anders_Bording ), der i 1666 udgav Den Danske Mercurius, som regnes for at være det første periodiske skrift i Danmark. Ulrikke Moustgaard fik prisen for ”..at have relanceret Danidas blad ’Udvikling’ og for at have pustet nyt liv i u-landsstoffet gennem en målrettet satsning på oplysende og væsentlige artikler, genre- og fortællermæssig variation og grafisk design, der signalerer globalt udsyn, overblik og elegance”.
 
Vi ønsker Ulrikke Moustgaard tillykke.  

Foto fra REGAN VEST

=================================================================================

    Lars Otto Kristensen blev bisat  lørdag den 2. juni 2012.
 
  To musikere fra 8. Regiments Musikkorps deltog i gamle uniformer og blæste last post inden kisten blev båret ud til tonerne af Ich hatt’ einen Kameraden, den gamle sang fra 1809 om at miste en kammerat. Blandt deltagerne sås Helge Kristensen, alias ’Congo-Kris’, der for at ære Lars Ottos minde kom i Skotsk kilt, fra hans tjeneste i østen under krigen. Niels Ebbesens Venners æresmedlem, Poul Boye (snart 86 år), stod fanevagt i kirken og tog reglementeret faneafsked inden kisten blev kørt bort. Efter bisættelsen var der mindekomsammen i sognegården, hvor mere end 100 deltog, hvoraf mange var kommet fra København, folketingsmedlemmer, forfattere, foreningsformænd og præster.
Ved mindehøjtideligheden efter bisættelsen talte blandt andre formand Jan Fagerlund med disse ord. Se hele talen her, og billederne her.

=================================================================================

Den 30. maj besøgte Niels Ebbesens Venner sammen med FOUAT, ialt ca. 30 personer,
Danmarks "hemmeligste hule" - Regeringsanlæg Vest i Rold skov.

 Medaljer blev under besøget overrakt til Ulrikke Moustgaard og Hans Aage Simonsen.Billeder fra besøget kan ses her.

=================================================================================

Bibliotekar ved Statsbiblioteket i Århus, Lars Otto Kristensen er død.
* 5. maj 1942   -   † 28. maj 2012.

  Lars Otto blev født i forvalterboligen til Birkelse Gods og havde sin skolegang i Dybvad Realskole i Vendsyssel. Det Vendsyssel han elskede, og var så stolt af at stamme fra.
Vi vil huske Lars Otto for hans trofaste venskab, hans enorme viden om adel, slotte og herregårde og ikke mindst for at have Danmarks bedste samling af militær marchmusik, en interesse han delte med sin hustru, Sussi.
Lars Otto rejste sammen med Sussi Europa tyndt for at se Tattoo og finde musikstykker til sin samling.
Vi vil også huske Lars Otto for han lune og mange gode historier. Hans stemme buldrede ud over forsamlingen, når han holdt et af sine utallige foredrag krydre med bramfrie vittigheder og erindringer.
Bisættelsen fandt sted fra Sct. Lucas Kirke i Århus, lørdag den 2. juni 2012.
Det var Lars Ottos ønske at kisten blev båret ud til tonerne af "Ich hatt' einen Kameraden . . ."
Æret være Lars Otto Kristensens minde !             Se formandens tale ved bisættelsen,

=================================================================================

Vort bestyrelsesmedlem, tidligere pilot i Flyvevåbnet, Franz Strehle er også arrangør af rejser til militærhistoriske steder i Europa.

i år har han arrangeret en 7- dages sommertur til
Beeskow/Berlin - Spreewald - Prag - Dresden.

Det er i perioden fra den 14. til den 20. juni 2012

Franz Strehle         Tlf:9812 6328         Mobil:4091 5588       Mail: franzstrehle@yahoo.dk

 

Find hele programmet her.

   

=================================================================================

  Den 4. maj gav Niels Ebbesens Venner  blomster til Niels Ebbesens statue i Randers.

Buketten var naturligvis i farverne rød, hvid og blå.
 

=================================================================================

Den 2. maj 2012
har bestyrelsen tildelt Niels Ebbesen Medaljen til Ulrikke Moustgaard
Fra motiveringen hedder det, at Ulrikke Moustgaard har en grundig, ærlig og dybdeborende journalistik, der ikke går af vejen for svære, utilnærmelige emner, som hun går til uden særlige overvejelser om egen sikkerhed. Hun har derved bidraget med væsentlige artikler og bøger om især kvinders stilling i samfundets skyggesider.
I jagten på den gode historie har hun rejst i nogle af verdens mest urolige områder.
Ulrikke Moustgaard har fået flere priser, har en BA i journalistik fra RUC, er selvstændig og har tidligere arbejdet for dagbladet Information og for Jyllandsposten.
 

Ulrikke modtager medaljen ved arrangementet på REGAN VEST den 30. maj 2012.

 

=================================================================================

  Den 12. april 2012
har bestyrelsen tildelt Niels Ebbesen Medaljen til MJ Hans Aage Simonsen:
I motiveringen hedder det:
Majoren får Niels Ebbesen Medaljen for sin interesse i historien om REGAN VEST og for sit store frivillige arbejde med at bevare stedet og ikke mindst videreformidle beretningen om Den Kolde Krig.

Medaljen vil blive overrakt i forbindelse med N.E.V.'s besøg på REGAN VEST den 30. maj.
 

=================================================================================

Den 27. marts 2012 besøgte ca. 50 NEV medlemmer og ledsagere SOK's bunker i Havreballeskoven ved Århus.
Her blev de i ca. to timer underholdt af kommandørkaptajn Gustav Lang, som primært koncentrerede sig om SOK's opgaver i forbindelse med nationale operationer.
Herefter uddelte Bjarne Bekker til hvert NEV medlem 2 bøger. Henholdsvis om Skipper
Mogens Frohn Nielsen fra Fulton og om kaptajn Kurt Carlsen og "Flying Enterprise".
Efter diverse gaveoverrækkelser og den formelle afslutning på aftenen, måtte Bjarne Bekker efterfølgende signere en hel del eksemplarer af bøgerne.
Medaljer blev overrakt til: Ole Skovsbøll Knudsen, Helle Merete Brix og Karl K. Nielsen.

Se billederne.
 
   

KK Gustav Lang

=================================================================================

  Den 8. marts 2012
har bestyrelsen tildelt Niels Ebbesen Medaljen til Karl K. Nielsen.
Motiveringen er, at Karl K. Nielsen har vist at handlekraft, visioner og pionerånd kan føre vidt.
Karl K. Nielsen er et eksempel for ungdommen om at initiativ og hårdt arbejde også kan føre til trofaste livslange venskaber. Som kosmopolit og ven med USA er Karl K. Nielsen i dag præsident for Rebildselskabet.

Overrækkelsen vil ske i forbindelse med NEV's besøg hos SOK i Århus den 27. marts.
   

=================================================================================

Idag er det 70 års mindedagen for Japans angreb på Darwin i 1942. Et angreb af 240 japanske fly, som var kraftigere med hensyn til bombenedfald end Pearl Harbour. 252 blev dræbt og 8 naval ships incl. USS destroyer PEARY blev sænket. Angrebet var et led i Japans plan om at besætte Timor Island ca. 700 Km. nordvest for Darwin. Her døde omkring 50.000 Timoresere i løbet af de 3½ års besættelse.
Darwin, en mindre by dengang, blev totalt ødelagt og befolkningen blev evakueret, de fleste her til Queensland. På TV har en håndfuld overlevende fra dengang, flere af dem Australske soldater, for nylig i anledning af mindedagen fortalt om angrebet.
Vi har hørt meget om det Danske vintervejr, især om de lave kuldegrader i det sydøstlige Europa. Vi håber foråret snart vil være på vej for jer alle, hvilket muligvis også vil omfatte en del oversvømmelser rundt om.
Herude har vi på ny haft flooding, ikke så slemt som sidste år, men mange småbyer outback måtte på ny evakueres.
Lokalt har vi heldigvis ikke været ramt. Vi ligger stadigvæk på daglige temperaturer omkring plus 30 grader med sol, og det er faktisk ganske rart. Vi kan tage til strand og frisk luft indenfor en halv time . . . . .
Dette, inclusive private hilsner, har formanden modtaget fra Rita og Gunnar Møller i Queensland, Australien.
NEV har kvitteret med at sende et eksemplar af Bjarne Bekkers bog om Kaptajn Carlsen og hans "Skæve Skiw".

=================================================================================

Den 22. februar 2012
har bestyrelsen besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til generalløjtnant Poul Kiærskou
Fra motiveringen hedder det:
Generalløjtnanten er en særdeles dygtig, ansvarsbevidst officer, der tildeles Niels Ebbesen Medaljen som repræsentant for de officerer, der angribes politisk for grove fejl, skønt de har fulgt retningslinjerne eller i mangel af klare ordrer, har udført deres ansvarsfulde funktion så godt som de har kunnet på det givne grundlag under de givne omstændigheder.
Vi ønsker med tildelingen at udtrykke støtte til Poul Kiærskou.
Poul Kiærskou kan desværre ikke være til stede ved arrangementet hos SOK den 27. marts, hvorfor medaljen vil blive overrakt ved en senere lejlighed.
 
   

=================================================================================

  Tegner Kurt Westergaard og galleriejer Erik Guldager, begge Niels Ebbesens Venner, har igennem SOS Børnebyerne sidste år sendt en check på Kr. 250.000 Danske Kroner til et hjem for forældreløse børn i Haiti.

Pengene er kommet ind gennem salg af Kurt Westergaards tegninger via Galleri Draupner, og gode folk omkring dem.

Til Lykke til børnene i Haiti og til alle de, som har hjulpet - meget eller lidt.

=================================================================================

  Efter indstilling har bestyrelsen besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Journalist Helle Merete Brix.

Motiveringen er hendes vedholdende, undersøgende journalistik og hendes velskrevne dokumentation, hvad enten det gælder humanisme, kriminalitet, kvinders rettigheder eller kampen mod ekstremisme.
Hun har været i teten uden tøven, og aldrig skjult den friheds- og retfærdighedsfølelse, der ligger bag hendes journalistiske arbejde.

Medaljen vil blive overrakt ved et arrangement hos SOK i Århus den 27. marts 2012

=================================================================================

  Ved Nytårsgudstjenesten i Sct. Mortens Kirke i Randers den 21. januar 2012 deltog 11 faner.
Deriblandt også Niels Ebbesens Venners.
 
Blandt deltagerne sås flere N.E.V. medlemmer, bl.a. pastor emer. Thomas Jensen og Per Hjortshøj.

Med fanen ses Knud Spangsø og som fanevagt Poul Boye.

Forrest prædikanten,
Felt- og Sognepræst Søren Dam Kjeldsen (NEV).
 Foto: Carsten Boye Larsen

=================================================================================

  Vi var ca. 40. som havde trodset det kraftige regnvejr, og var mødt op i Galleri Draupner i Skanderborg tirsdag den 3. januar, hvor der blev overrakt Niels Ebbesen Medaljer til Ole Brehm Jensen, Allan Huglstad og Erik Guldager.


Billeder fra dagen kan ses her
 

Ole, Allan og Erik

     

Nogle af gæsterne

=================================================================================

  Niels Ebbesens Venner har tildelt Niels Ebbesen Medaljen til forfatteren Bjarne Bekker
 
  Motiveringen lyder:
Bjarne Bekker tildeles Niels Ebbesen Medaljen for sin kærlighed til historien, for sin forfattervirksomhed og for bogen om Skipper Fulton i særdeleshed. Bekker fik fortalt historien om Skipper med varme og dyb forståelse for Mogens Frohns verden.

=================================================================================

Set og sket i 2012:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================