Sidste nyt:                                         Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 15:03

=================================================================================

Set og sket i 2014:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

 

NEV har modtaget Bent Jensens julebrev 2014.

Bent Jensen fik Niels Ebbesen Medaljen for sin forskning i ’Den Kolde Krig’, foreløbig afsluttet med det store værk ’ULVE, FÅR OG VOGTERE’.  
Overrækkelsen skete i ’Koldkrigsmuseet Langelandsfortet’ den 16. august 2014.

Læs julebrevet her:

 

Professor Bent Jensen    

=================================================================================

 

En lille julehilsen til vores gæve NEV-venner!!
Jeg er netop vendt hjem fra et besøg i Den Danske Ambassade i Washington.
Den Danske Ambassadør Peter Taksø-Jensen og hans stab havde inviteret mig og 3 andre sårede danske soldater til deres årlige julearrangement i Ambassaden.
Foruden besøg i Den Danske Ambassade, var der rundvisning i Washington og besøg på mange af deres historiske steder.
Vi var bl.a. på besøg i Det Hvide Hus (hilste dog ikke præsidenten, men fik set hvor han bor). Besøg i Pentagon (foto: ved Hall of Heros)
Ved receptionen i den danske ambassade hilste jeg på endnu et NEV medlem, tidligere ambassadør i Danmark Laurie Fulton - skulle hilse jer alle. (se foto)

Personerne på fællesfoto:
Bagerste række fra venstre er det Den danske Ambassadør i Washington Peter Taksøe-Jensen, Jacob Panton-Kristiansen (søn af NEV medlem militærlæge Wiera Malamá Lorentzen – ”Mama Doc”), Generalløjtnant Grisoli fra den Amerikanske Hær, Claus Søgaard Jensen.
Forreste række fra venstre Jens Søndergaard og Mark Peters.
Turen var en kæmpe oplevelse og godt planlangt af ambassaden.
Nu rejser jeg vist heller ikke til USA mere i år.. J
Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

MVH
Jens Søndergaard

=================================================================================

Læs Karls Julehilsen her

Kære Venner

2014 har budt på mange gode og spændende oplevelser i det Maritime Miljø, som Aarhus Søfarts Museum er en del af.

Vedhæftede julehilsen opsummerer nogle af de ting som har kendetegnet det gamle år.

I Aarhus Søfarts Museum ser vi frem til fortsat fremgang i 2015, hvor vi sætter vor lid til, at vi forhåbentlig kan åbne dørene for publikum til foråret.

Venlig hilsen

Karl Nøhr Sørensen

Aarhus Søfarts Museum

 

=================================================================================
Generalforsamling 2014
=================================================================================

Den 30. oktober 2014 udkom Jens Chr. Lunds (NEV) erindringer, bogen ’Obersten’, udgivet af gamle typografer på Vingaards Officin – bogtrykkermuseet Viborg.

Det skete ved en ceremoni i Tinghallen i Viborg – samme dag som Prinsgemalen blev hyldet i anledning af sin 80 års fødselsdag. Jens Chr. Lund godkendte samtidig det guldtryk af Prinsgemalens logo, der skal pryde dennes håndindbundne eksemplar af ’Obersten’.

Som regimentschef for det hæderkronede regiment, oprettet under Frederik den 3. af feltmarskal Eberstein i 1657, har Prinsgemalen en særlig plads i oberstens hjerte. Med Dronningens tilladelse var første skål i regimentet altid Prinsgemalens.

Vi ønsker Jens Chr. Lund tillykke med bogen - og beder ham hilse familien og især datteren Susanne, pt. udstationeret i Iraq.

Ønsker man at købe Jens Chr. Lunds erindringsbog ’Obersten’
, kan man kontakte Vingaards Officins hjemmeside: www.vingaards-officin.dk

Medlemskab af museet kan købes ved indbetaling af kr. 200,00 til Officinets konto, hvilket inkluderer bogen, der er den årlige gave til medlemmerne.
Bogen fås ikke i løssalg.

 

Læs pressemeddelelsen om bogen her  

Obersten for fuld udblæsning.

=================================================================================

  Efter indstilling havde bestyrelsen den 4. september 2014 tildelt Niels Ebbesen Medaljen til viceborgmester, arkitekt Jørgen Brøgger, Ebeltoft.
Fra motiveringen hedder det, at han over en bred front har ydet en utrættelig indsats i politik, natur- og kulturbevarelse og foreningslivet i bred betydning.
Som formand for ”Fregatten Jylland”, hvor han fik ændret et millionunderskud til et plus,
Gennem sine 32 år som næstformand, og 10 år som formand i Ebeltoft Marineforening, hvor han efter et svigt fik genetableret formuen.
Gennem sit mangeårige formandskab for Elsegaarde Jagtforening og
som tjenstgørende på  fiskeriinspektionsskibet ”Fylla” og ’Skoleskibet Danmark’,
gennem medlemskab af bestyrelsen i Helgenæs Naturskole.

Gennem sit bidrag til etableringen af Nationalpark Mols Bjerge, har han på forbilledlig måde vist det gode danske stof han er gjort af.


Overrækkelsen skete ved generalforsamlingen den 1. november 2014.
      Jørgen Brøgger    

=================================================================================

 

Bent Jensen fik Niels Ebbesen Medaljen for sin forskning i ’Den Kolde Krig’, foreløbig afsluttet med det store værk ’ULVE, FÅR OG VOGTERE’.  Overrækkelsen skete i ’Koldkrigsmuseet Langelandsfortet’ den 16. august 2014.  

 

 

Efter sin tale overrakte NEVs næstformand, jurist Mogens Skjøth, et mahogniskrin med NEVs dram flaske + tre glas, hver især indgraveret  ULVE  FÅR  VOGTERE:
 

Medaljen overrækkes af Thomas Jensen    

=================================================================================

Bjarne Bekker (NEV), journalist, forfatter, museumsejer, ildsjæl og fortæller, har udgivet endnu et prægtigt værk i rækken om livet og menneskene på Sydfyn og det Sydfynske øhav.
Denne gang er det bogen om det gode skib Helge med undertitlen ”Krydstogt på mindernes hav”.
 

Bøgerne er på vej til Svendborg med coasteren Caroline og ankommer til Humørkajen på Frederiksøen på tirsdag (22/7), hvor den første ladning bliver losset, hvorefter der er releaseparty i ’Kammerateriet’ fra klokken 16:00.

Det gode skib Helge anløber agten for Caroline klokken 18:15 – traditionen tro med fuld musik og korsang.

 

 

=================================================================================

Et par FOTO"s fra d. 4 juli, da Jens nåede Washington

Et fra den canadiske ambassade sammen med assisterende forsvarsattache Per l. Rasmussen og hans hund. Den canadiske ambassadør og forsvarsattache holdt tale og vi så den flotte udsigt fra ambassadens tag.
 
 
Et fra 4. Juli paraden hvor jeg kører med slædepatruljens fane og et med udsigt til monumentet i Washington.   
Hele teamet klarede de 1.200 km med bravour og der er blevet knyttet mange nye bånd mellem de tre nationer DK, USA og Can.  

=================================================================================

Den 13. juni 2014
Jens Søndergaard
(NEV) blev for nogle år tilbage hårdt såret under international militærtjeneste.Her kommer en sommerhilsen fra Jens – på vej ud af døren til Canada for at deltage i et ganske særligt cykelløb.
   


Tak for din sommer hilsen, du får lige en hilsen retur - sammen med en lille smag på hvad jeg vil foretage mig de næste 3 uger.
Den 18/6 rejser jeg til Ottawa i Canada for at repræsentere DK i et cykelløb for sårede veteraner.
Løbet der hedder CanAm Veterans Challenge går fra Ottawa til Washington DC (ca. 1.200 km) i løbet deltager Canadiske og Amerikanske sårede veteraner og så lille mig fra DK.
Løbet starter d. 20/6 og slutter d. 4/7 som sagt i Washington (det bliver stort).
Du kan læse mere om løbet på denne hjemmeside: www.canamveterans.org.
Jeg har vedhæftet et lille billede, så du kan se, hvordan jeg cykler.
Fanen jeg har på cyklen - er speciel, den har kørt med på 2 slædehold på Grønland (Siriuspatruljen) - Så jeg har tænkt på det hele !
God sommer - jeg vil tænkte på jer d. 4/7, når jeg ruller gennem Washington, på USA´s nationaldag, med Dannebrog på cyklen.
 
Den 26. juni 2014 fra U.S.A.
En hilsen fra Guds eget land. Landet hvor alt er muligt.
I dag har vi en hvile dag efter at have kørt 459 km de sidste 5 dage.
På 3. Dagen forlod vi Canada og kom ind i USA. Et af billederne viser os 5 i de lavt gående cykler på grænsen.
Udover os 5 er der 2 tandemer og resten er på alm cykler.
 

4. Etape førte os gennem Town of Denmark (2. FOTO) og Village of Copenhagen.
Alle er overnormt venlige, og det danske flag er blevet vist et par gange undervejs af livlige tilskuere.
Hils resten af vore fælles venner i NEV.
 

================================================================================= 
Fredag den 13. juni blev Niels Ebbesen Medaljen ved en indbudt reception i Gammel Hovedvagt ved Danmarksporten i Fredericia overrakt til fhv. økonomidirektør Peer Eigil Hansen Petersen - kaldet Peer Petersen.

Der var familie og andre private gæster, blandt andet så langt væk fra som Canada.
Der var medlemmer af blandt andet  Forsvarsbrødrene og Hjemmeværnet, samt Niels Ebbesens Venner.

Billederne fra dagen kan ses her.
 

Peer modtager medaljen

 

Et udsnit af gæsterne

=================================================================================  Fredag den 23. maj blev Niels Ebbesen Medaljen på Bernadottegården i Roskilde overrakt til Krigssejleren Erik Kragelund.
Erik
har fået medaljen for sit store utrættelige arbejde med at opspore og kortlægge forløbet  for 8.000 Danske søfolk, som sejlede under allieret flag under Verdenskrigen.
Det store arbejde har også udvirket, at Dannebrog har vajet på Normandiets kyst i 70-året for Invasionen den 6. juni 1944, og at Danmark endelig er officielt anerkendt som allieret krigsførende nation.
For første gang deltog det Danske Regentpar i Mindehøjtidelighederne i Normandiet på 70 års dagen for Invasionen.

Næstformand for Niels Ebbesens Venner, Mogens Skjøth holdt en personlig stærk tale til Erik Kragelund før selve overrækkelsen, som blev foretaget af Palle Norit, tidligere chef for Frømandskorpset og Patruljetjenesten (Sirius) i Grønland.
Emmy Reitoft kom med 3 billeder fra processen omkring plakaternes tilbliven.
Kunstneren, Per Arnoldi sidder i baggrunden.


Se billeder af Plakaterne her på 3 sprog: Dansk, Engelsk og Fransk.
eller se alle billederne fra dagen her.

 

 

=================================================================================

Det er med stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om Sonja Mathisens død.
Hoteldronningen, verdensdamen, bærer af Niels Ebbesen Medaljen - er ikke mere.
Sonja Mathisen var født i Randers den 5. november 1924 og døde i Randers Kloster den 17. maj 2014.
Hun blev bisat fra Sct. Mortens Kirke den 26. maj.

Vi mindes Sonja Mathisens store engagement i byens liv, som direktør for Hotel Randers og Hotel Imperial i København – og som kåringen i sin tid som den, der havde rejst mest med SAS til København. Gennem sit lange liv havde Sonja Mathisen opnået status som hoteldronning, og skabt sig både en virksomhed og en vennekreds, som rakte langt ud over det sædvanlige, og var med til at løfte Randers By internationalt.
Der vil blive stille for en stund i det travle Hotel Randers. Det hotel hun elskede så højt, og som fyldte så meget i Sonjas eventyrlige liv.

Æret være Sonjas minde !

Avisens nekrolog kan læses her.

 

Victor Borge og Sonja Mathisen

=================================================================================
 

  Efter en mindehøjtidelighed ved Hvidsten Gruppens gravplads blev Niels Ebbesen Medaljen overrakt til chefen for Hjemmeværnskompagni Hvidsten, KN Finn Bødtker.

Selve overrækkelsen skete ved den efterfølgende sammenkomst i "Gudruns Stue" på kroen, hvor kompagniet har fast mødested. Til stede var en deling fra Kompagni Hvidsten og NEV var repræsenteret med 8 personer. Efter at NEV's formand, Jan Fagerlund havde fortalt forsamlingen om Niels Ebbesens Venner, og næstformand, Mogens Skjøth havde oplæst motiveringen kunne  NEV's webmaster, Knud Spangsø, som selv er medlem af samme HJV-kompagni, hæfte medaljen på sin chef.

Som det er kutyme i såvel kompagniet, som i NEV blev der sunget to sange.
Her var det: "Det haver så nyeligen regnet" og "En lærke letted".

 

 


Billeder fra aftenen kan ses her

Finn Bødtker (til højre)

   


=================================================================================

Torsdag den 24. april var der foredrag i  

Emnet var: Markeringen af 35 året for den iranske revolution, februar i år.
 

Helle-Meretes-Saloner på
 Frederiksberg.På billedet ses panelet, fire danskere med iranske rødder, herunder Jaleh Tavakoli og hendes far (længst ude mod billedets højrekant) Kiranousch Tavakoli
  "Jeg sad længe og stirrede på et blank stykke papir”. Vi var en lille, men engageret kreds af mennesker, der var mødt op i Helle Meretes Saloner på Frederiksberg for at høre Dorthe Emilie Røssell fortælle om arbejdet med sin bog Jeg brød et løfte.
Røssell blev ikke ved med blot at kigge på papiret. Det var ingen nem bog at skrive, men skrevet blev den. Og solgt i hele 4000 eksemplarer. Bogen handler om at vokse op under krigen, hvor Røssells far var stærkt engageret i modstandsbevægelsen.

Som lille pige blev Røssell inddraget i det farlige arbejde. Og hun holdt igennem 60 år sit løfte til sin far om ikke at fortælle om sine oplevelser: “Du må passe på med ikke at fortælle noget. Der er de, der har dårlige ører”, sagde Røssells far altid.

Røssell fortalte således aldrig om, at hun havde set sin far blive slået til invalid for øjnene af sig i Shellhuset.

Retssagen mod gerningsmanden, Gestapo-bødlen Ib Birkedal Hansen – som var den sidste af besættelsestidens forbrydere, der blev henrettet – er noget af det, Røssell beskriver i bogen Eftertid. Røssell fortalte de fremmødte om, hvordan hun ved hjælp fra forfatteren Peter Øvig Knudsen fik fremskaffet de sagsakter, som omhandler forældrenes vidneudsagn. De indgår i bogen side om side med Røssells egne erindringer om tiden. 

En af tilhørerne pegede på, at Røssells barske opvækst måske havde skærpet hendes fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert her i verden. Der udspandt sig også en interessant diskussion om vigtigheden af at fortælle om sine traumatiske oplevelser.
 

=================================================================================

  Onsdag den 23. april 2014
Besluttede bestyrelsen efter indstilling fra Boris Christensen, Henrik Højriis Friis og en samlet bestyrelse at tildele Niels Ebbesen Medaljen til historiker Anders Hornemand Blomström.

Fra motiveringen lyder, at han med stor interesse og ihærdig indsats arbejder med emnet Niels Ebbesen og hans samtid.

Herunder opsøger og udforsker han kendte og mulige Niels Ebbesen steder.

Desuden har han på fornem vis beskrevet Niels Ebbesen i bøger og på internet, og han samarbejder med professionelle historikere i Danmark, som han støtter med sin forskning.

Anders Blomström, som bor i Stockholm, har fået medaljen tilsendt.

Anders Blomström

   

=================================================================================

  Onsdag den 23. april 2014

Besluttede bestyrelsen efter indstilling fra Emmy Reitoft at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Erik Kragelund.

Fra motiveringen lyder, at han gennem sin utrættelige kamp har fået Danmark anerkendt som allieret krigsdeltager og at Dannebrog derfor nu kommer med til Normandiet og føres ind sammen med de andre allierede faner i juni 2014 - på 70 året for landgangen.

Derudover har han arbejdet utrætteligt for at få registreret de Danske søfolk, deres funktion og hvilke skibe, de sejlede på i allieret tjeneste under krigen - og listet de, der omkom under krigssejladsen.
Eriks øvrige anerkendelse er kommenteret her:
http://jyllands-posten.dk/kultur/historie/ECE6701992/danmark-omsider-anerkendt-som-allieret/


Medaljen overrækkes ved en ceremoni på Bernadottegården i Roskilde den 23. maj.

Erik Kragelund

   

=================================================================================

  Onsdag den 23. april 2014

Besluttede bestyrelsen efter indstilling fra Ole Hyltoft at tildele Niels Ebbesen Medaljen til forhenværende overlæge Jens Erik Schultz.

Fra motiveringen lyder, at han gennem mange år har bidraget til at fremskaffe og formidle viden om menneskers adfærd i Nordøstgrønland efter år 1900.

Desuden anføres hans engagement som medstifter og aktiv deltager i foreningen NANOK og det nødvendige arbejde med at udbrede kendskabet til Grønland, sikre kulturminder og løbende renovere fangstmandshytter til stor hjælp for  SIRIUS og andre "rejsende" i det arktiske område.

Hans arbejde har stor betydning for det gode forhold mellem Grønland og Danmark.

Medaljen overrækkes senere.

Jens Erik Schultz

   

=================================================================================

  Onsdag den 23. april 2014

Besluttede bestyrelsen efter indstilling fra kaptajn Paul C. Rochler at tildele Niels Ebbesen Medaljen til fhv. økonomidirektør Peer Eigil Hansen Petersen - kaldet Peer Petersen.

Fra motiveringen lyder, at Peer Petersen ved et stort engagement i forsvarskredse og forsvarsrelaterede foreninger har bidraget til at fastholde og styrke forsvarsviljen i den Danske befolkning.

Desuden har han bidraget med at efterforske og tilse mindesteder fra 2. verdenskrig og via sit samarbejde med 44 Rhodesia Sqd. og Commonwealth War Graves Commision bidraget væsentligt til at holde billedet af befrielseskampen fast for senere slægter.

Medaljen overrækkes ved et arrangement i Fredericia den 13. juni.

Peer Petersen

   

=================================================================================

  Onsdag den 23. april 2014

Besluttede bestyrelsen efter indstilling fra Mogens Camre, Kurt Westergaard og Ole Hyltoft at tildele Niels Ebbesen Medaljen til professor Bent Jensen Vestergaard.

Fra motiveringen lyder, at Bent Jensen gennem sin forskning har bidraget afgørende til belysning af Danmarks situation under "Den kolde krig" og ved en omfattende dokumentation af tidligere hemmeligholdte papirer, har blotlagt aktiviteter, som svækkede Danmarks medlemsskab af NATO, og øgede risikoen for et sovjetisk angreb mod Danmark.Overrækkelsen vil finde sted ved et endnu ikke programsat arrangement i august.

Bent Jensen

   

=================================================================================

Brev fra vore medlemmer Poul Erik Rohde og Thorsten Lossin i Afghanistan.
Hermed et lille input til NEV fra Thorsten og jeg i Qargha (man behøver ikke at sløre navn og sted, for vi er begge på Facebook, hvormed alt principielt er tilgængeligt.
Folkeafstemning langt fra Danmark.
Det danske personel i Camp Qargha har i dag (fredag den 21. marts) taget forskud på glæderne og afholdt valg til EU-parlamentet, samt givet vores bidrag til folkeafstemningen om patentdomstolen. For nu at undgå at påvirke valgresultatet i resten af landet, vil vi undlade at offentliggøre resultatet af den lokale exit poll.
 

Multifunction Advisory Team 2. Fra venstre:
Sten, Torsten, Poul Erik, Thomas, Allan og Torben.
Torsten afleverer sin stemmeseddel til
valgbestyrer Poul, mens Peter passer ”stemmeurnen”.
Torsten afleverer sin stemmeseddel til
valgbestyrer Poul, mens Peter passer ”stemmeurnen”.

=================================================================================

  Kære Venner!
I husker sikker at Niels Ebbesens Venner sendte pakker til to Niels Ebbesen folk i Afghanistan og en ombord på Esbern Snare, kurs Syrien.

Vi fik et herligt brev fra de to i Afghanistan og her er der brev fra Martin Corfix, ombord på Esbern Snare i Det Østlige Middelhav.

Det er Martin, der står som nummer 8 i første række, set fra venstre.

Læs brevet her.

 

=================================================================================

En kæmpe er faldet . . . . .

Vor gode ven, tidligere i 32 år sognepræst i Thorning, tidligere MF'er Jesper Langballe (NEV) døde den 15. marts, 74 år gammel.

Lørdag den 22. marts 2014 blev han af sin søn Christian Langballe begravet fra netop den 800 år gamle Thorning kirke. hvor Steen Steensen Blicher var præst 1819-25 og hvor man endnu finder gravstenen for hovedpersonen i Blichervisen, om koltringsknæjten Mads Doss.

Helt i Jespers ånd.

Jesper Langballe var afholdt, elsket eller frygtet, alt efter hvor man selv stod – men respekteret af alle.

Jesper var bærer af Niels Ebbesen Medaljen og vi vil savne hans enorme viden, hans lune og gnækkende latter inde bag piberøgen.     

=================================================================================
Billeder kan ses her.
  Lørdag den 8. marts 2014

mødtes 35 feststemte fra Niels Ebbesens Venner til overrækkelse af Niels Ebbesen Medaljen til afgående ambassadør Laurie Fulton.

Efter overrækkelsen fik Laurie Fulton en kongelig porcelæns platte med et billede af det gamle rådhus i Randers med statuen af Niels Ebbesen foran - og både Laurie Fulton og ambassadør Rufus Gifford fik en af Niels Ebbesens Venners nummererede æresdramflasker til minde om dagen.

Læs mere her.     

 
Nomination speech.

=================================================================================Nis Boesdal, Svend Egon Andersen og Povl Falk Jensen


  Onsdag den 5. marts 2014
var godt 100 interesserede tilhørere fra Niels Ebbesens Venner, De Blå Baretter og Garderforeningen samlede på Hvidsten Kro til et historisk møde, som var kommet i stand som et samarbejde mellem NEV og DBB.

Og det blev en historisk aften. Efter velkomst og mindestilhed overrakte næstformand, modstandsmand, jurist og højskolelærer Mogens Skjøth, Niels Ebbesen Medaljen til lederen af likvideringsenheden ved Holger Danske Povl Falk-Jensen  og til journalist Nis Boesdal.

V
i sang selvfølgelig ’Den lille anemone’ og modstandsmand, pastor emeritus Thomas Jensen fra bestyrelsen læste et af Kaj Munks digte.

Så var det tid for de to modstandsfolk til at fortælle. Povl Falk-Jensen berettede detaljeret om modstandskampen og den uhyre vanskelige, men nødvendige opgave med at likvidere stikkere. Se "Erindringer".

Svend Egon Andersen
, der selv er bærer af Niels Ebbesen Medaljen, berettede om sin tid i Hvidsten Gruppen, hvor han ved skæbnens gunst ikke var hjemme, da gruppen blev taget - og kom af sted til Sverige.
Han fortalte også om sin senere karriere i Det Danske Forsvar.

Der var stille i salen, meget stille. Alle bemærkede den beskedenhed, ja næsten undskyldende ydmyghed de to modstandsfolk viste. Her var ikke brug for hverken pral eller selvhævdelse. Med følelsen af at ’det her er sidste gang vi har vidnerne selv til at fortælle’, blev aftenen en ganske særlig aften, der mindede os om at frihed aldrig er en selvfølge. Det mærkede man da vi sang ’En lærke letted’.

Aftenen sluttede med oplæsning af et af Piet Hein digte og vi sang ’Kærlighed til fædrelandet’. Pastoren havde, klog som han er, inviteret en gymnasieelev og dennes far med. For som Thomas Jensen sagde: Vi skal have en repræsentant for tredje generation med sådan en aften. Og knægten fik sit livs oplevelse. En helt igennem minderig og historisk aften.
 

Et udsnit af godt 100 tilhørere

  Se billederne her                                             Læs Povl Falk-Jensens tale her.


=================================================================================

  Onsdag den 5. februar 2014

Besluttede bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til KN Finn Henrik Bødtker.
Fra motiveringen lyder, at han som chef for et hjemmeværnskompagni har ydet en indsats langt ud over det forventelige, herunder på fornem vis arbejdet for at bevare mindet om modstandskampen i dyb respekt for de, der deltog, og dem vi mistede.

Yderligere har han haft tid og kræfter til at danne en lokalafdeling af Danmarkssamfundet, så foreningens virke nu også omfatter Randers, hvor Valdemarsdagen igen festligholdes på bedste vis.

Selve overrækkelsen vil ske på Hvidsten Kro den 4. maj, efter højtideligheden  i Mindelunden hvor Hvidstengruppens medlemmer er begravede.

KN Finn Bødtker

   

=================================================================================

Onsdag den 5. februar 2014

Besluttede bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Journalist Nis Boesdal.

Fra motiveringen lyder, at han gennem en lang journalistisk karriere har givet os en perlerække af beskrivelser om danskernes dagligdag, om fester og sorger, om sære eksistenser og glade minder.

Det var været fortællinger, som på ærlig vis har beskrevet danskernes liv fra vugge til grav, i land og by; alle fortalt med stor kærlighed til emnet, men især til personerne bag.


Overrækkelsen vil ske i forbindelse med et arrangement på Hvidsten Kro den 5. marts.
 

   

Nis Boesdal

=================================================================================

Onsdag den 5. februar 2014

Tildelte bestyrelsen Niels Ebbesen Medaljen til Povl Falk-Jensen.

Tildelingen sker efter indstilling fra Næstformand i Niels Ebbesens Venner, Mogens Skjøth, og er desuden underbygget af en venlig henvendelse fra Kathe Nielsson, Jægerspris.

Fra motiveringen lyder, at han under besættelsen har ydet en usædvanlig og uhyre vanskelig - men nødvendig - indsats i Danmarks frihedskamp som leder af Holger Danske gruppen Ejgil.

Da vi den 5. marts har foredrag og samtalemøde på Hvidsten Kro med den nu blinde Svend Egon Andersen fra Hvidsten Gruppen, vil ceremonien finder sted i forbindelse med hermed.
 

   

Povl Falk - Jensen

=================================================================================

Set og sket i 2014:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================