Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 14:43

=================================================================================

Set og sket i 2015: 

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

 

Den 30. november 2015 besluttede Bestyrelsen efter indstilling fra Svend Erik Husum (NEV) at tildele Niels Ebbesen Medaljen
til felt- og sognepræst ved Holme kirke i Århus, Peter Nino Sporleder.

Fra motiveringen lyder, at han gennem en årrække har været afholdt præst, ikke mindst som tjenstgørende feltpræst i internationale operationer.

Han yder desuden en værdifuld indsats som formand for Veteranhjemmet i Århus, der støtter og hjælper tidligere udsendte soldater med ar efter voldsomme oplevelser.

Peter er for tiden udsendt til Irak, og medaljen vil blive overrakt ved en ceremoni til efteråret.


 

=================================================================================

 

Motivering for tildeling af
Forsvarets Medalje For Særlig Fortjenstfuld Indsats
til kaptajn Paul Christian Rochler (NEV)

Kaptajn Rochler er en ildsjæl og en hædersmand, der som en enestående ambassadør for Dansk forsvar i mere end 20 år gennem en aldrig svigtende indsats, sit store engagement, sin vilje og sin vedholdenhed, i Telegrafregimentets Historiske Samling har opbygget en samling og skabt et museum helt udover det sædvanlige.

Kaptajn Rochler er en gudbenådet fortæller, der med stor entusiasme og glæde formår at formidle fortællingen om signaltjenestens og telegraftroppernes historie på en måde, som virker fængslende på de mange, der lægger deres vej forbi Telegrafregimentets Historiske Samling.

NEV ønsker Paul til lykke med påskønnelsen.


På maleriet bag Rochler ses general Olaf Rye, som ledede udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849. 

=================================================================================

  Lørdag den 31 oktober
afholdt vi ordinær generalforsamling i Byrådssalen på Randers' Gamle Rådhus.
Resultatet af valgene blev:
Jan Fagerlund genvalgt som formand.
Tidligere mangeårige chef for Frømandskorpset og PNG, OK Palle Norit genvalgt til bestyrelsen.
Overlæge Jens Erik Schultz nyvalgt til bestyrelsen.
Bodil Nielsen genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Dorthe Røssell genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Per Bach Madsen nyvalgt som revisor
Dorthe Røssell nyvalgt som revisor
Grace Arentoft nyvalgt som revisorsuppleant

Blandt de mange hilsner var en fra journalist Bjarne Bekker, Svendborg, der af pga. kolossal travlhed, havde været nødt til at trække sig fra bestyrelsen.
Stor tak til Bjarne for indsatsen - og tak for de mange bøger fra hans store forfatterskab, han donerede til medlemmerne i NEV.
Også stor tak til gaverne fra Trade Export Ltd., Innovision Group, RAM-DATA, Fagerlund Consult og Per Bach Madsen.
 

På billedet her ses dagens to medaljemodtagere, havnedirektør John Morgen og forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst.

Billeder fra dagen kan ses/hentes her.

=================================================================================

  Den 9 juni besluttede Bestyrelsen efter indstilling at tildele Niels Ebbesen Medaljen til forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst.

Fra motiveringen lyder, at han gennem sit virke i højskoleverdenen, gennem foredrag og sit forfatterskab, har skabt levende billeder af Danskerne i hverdag og fest, fra originaler til standspersoner.
Alt gjort med stor kærlighed til både emne og personer. Han har bidraget væsentligt til både beskrivelse og forståelse af Danskerne og livet i Danmark - Dengang og nu . . . . .

Medaljen vil bliver overrakt i forbindelse med generalforsamlingen i Randers den 31. oktober.

Bjarne Nielsen Brovst

   

=================================================================================

  Den 16. august 2015 fyldte forfatteren Ole Hyltoft 80 år.

Ole modtog Niels Ebbesen Medaljen den 10. marts 2011

I forbindelse med den runde dag udkom Oles nye bog "Livet ved havet" om naturen og livet i Tisvildeleje.
Men ikke nok med det, for på dagen udkom også bogen "Ole Hyltoft - Streger til et portræt", med bidrag af blandt andre Per Stig Møller, som selv modtog Niels Ebbesen Medaljen den 13. juni i år.
 
 
   

   

=================================================================================

  Midt i juli 2015 døde Vietnamveteranen, First Lieutenant Knud Aundorf (NEV). Han blev fundet død i sin lejlighed i Århus, formentlig ramt af en blodprop.

Knud aftjente sin værnepligt ved Falsterske Fodregiment, og blev både sergent og løjtnant før, han under et besøg i Amerika lod sig hverve til U.S.Army fordi, han ville til Vietnam. Det kom han så med U.S. First Cavalry, og det blev til hele tre år, og han var flere gange såret under tjenesten her. Han blev tildelt ikke mindre end atten medaljer. Bl.a. "Purple Heart" og "Bronze Star".

Om Purple Heart hedder det: ”Lad det være kendt, at den som bærer den militære udmærkelse Purple Heart har givet sit blod for at forsvare sit hjemland og vil altid være æret af sine landsmænd”. Den er bl.a. tidligere tildelt Anders Lassen.

Bronze Star
er den fjerde-højeste amerikanske militærdekoration/ -orden, som kan blive tildelt ethvert medlem af det amerikanske militær. Dekorationen gives for heroiske handlinger og meriterende indsatser i krigszoner. For særlig heroisk indsats er medaljebåndet forsynet med et ”V”.

Knud modtog Niels Ebbesen Medaljen ved en ceremoni i Byrådssalen i Randers den 3. november 2012
 


Knud havde taget et par medaljer på, da han holdt foredrag for DBB i Randers.

=================================================================================


 

  TIL Lykke Kurt !
Kurt Westergaard, der for nogle år siden vendte verden på hovedet ved at passe sit arbejde, fyldte den 13. juli 80 år.
Med en humoristisk Muhammed tegning vakte han stor opstandelse og forargelse blandt muslimer i hele verden.
Den fredelige og venlige Kurt Westergaard befandt sig pludselig som udpeget mål, og han overlevede med nød og næppe et mordforsøg.
I dag lever Kurt under konstant politibeskyttelse.

Kurt Westergaard modtog Niels Ebbesen Medaljen den 1. november 2008.

Fra NEV modtog Kurt en russisk teleskopkikkert, som oprindelig er beregnet til at aflæse signalflag.På det nederste billede ses kikkerten demonstreret af Congo-Kris, alias Helge Kristensen fra NEV.

=================================================================================

 

Den 26. juni 2015

Højesteretsdommen over professor Bent Jensen (NEV) satte en folkelig indsamling i gang, for bøden var massiv.

Nu er bøden betalt og den uforståelige dom går nu videre til Den Europæisk Menneskerettighedsdomstol.
For dommen betyder, at fremover kan forskere ikke citere fra offentlige kilder af frygt for årelange retssager og skyhøje bøder.

 

http://www.trykkefrihed.dk/blog/1770/stor-opbakning-til-bent-jensen-indsamling-nu-gar-sagen-videre.htm

 

Professor Bent Jensen (NEV)    

=================================================================================

Jens Christian Lund, Karnapgården,

Sct. Mogens Gade 31A i Viborg,

fyldte mandag den 22. juni 70 år.

Som regimentschef ved Prinsens Livregiment i Viborg, fik obersten - med HM Dronningens tilladelse - indført, at ’Dronningens Skål’ blev ændret til ’Prinsens Skål’ - sikkert til stor moro for Prinsgemalen.
 

 

Oberst Lund huskes i tjenesten især for sin bramfrie tone og sin omsorg for soldaterne, der respekterede og holdt af obersten, som ’en af deres egne’.

Oberst Lund havde som regel altid en anden vinkel, som da den store jyde gav de belejrende piger fra ’Kvinder for Fred’ et stort knus, der for en stund tog gassen ud af protesterne. Flere år efter mødtes de til hyggelige frokoster, men det er en anden historie.

Jens Christian Lund modtog Niels Ebbesen Medaljen den 4. juli 1998.

Jens Ingolf Nørgaard har skrevet en fin biografi om den store bamse af en oberst, der har både det rare, hyggelige - og kampens dødelige alvor i sig.

Læs biografien her:

 


 

Niels Ebbesens Venner  lykønskede med

En spritny teleskopkikkert fra Den Russiske Marine til aflæsning af signalflag.

En køleskabsmagnet, der erindrer om Dannebrog, der faldt ned fra Himlen.

En pose bolsjer til voksne:  ’Kongen af Danmark’.

 

         

=================================================================================


Mogens Skjøth læser motiveringen.


OK Palle Norit sætter medaljen på Per Stig Møller.
 

Den 13. juni fik tidligere udenrigsminister, MF og Litterat dr. Phil. Per Stig Møller overrakt Niels Ebbesen Medaljen. Begivenheden fandt sted i Frømandskorpsets lokaler i Kongsøre.
Per Stig Møller er indstillet af følgende bærere af Niels Ebbesen Medaljen:
Tidl. SAS pilot Stefan Rasmussen, den sidste overlevende fra Hvidsten Gruppen Svend Egon Andersen og forfatter og medlem af DR's bestyrelse Ole Hyltoft.
Efter chefen for Frømandskorpset havde budt velkommen, sang vi  ’Danmark, nu blunder den lyse nat’, hvorefter formanden fortalte om Niels Ebbesens Venner.
Derefter læste æresmedlem, modstandsmand og pastor emeritus Thomas Jensen, en sekvens af Kaj Munk om det at turde - og næstformand, jurist Mogens Skjøth motiverede tildelingen.
Medlem af bestyrelsen i NEV, tidligere mangeårig chef for Frømandskorpset og PNG, Palle Norit, satte medaljen på Per Stig Møller, der holdt en smuk takketale, hvor han kom ind på lige netop sit forhold til kredsen Niels Ebbesens Venner, der opstod ved Niels Ebbesens død den 2. november 1340 – og som gav navn til Niels Ebbesens Venner, som modstandsfolkene genstiftede.
Stefan Rasmussen fortalte om sine forældres indsats i modstandskampen, og om sin mor, der i slutningen af krigen hentede en af de blå anemoner i Kaj Munks have
Per Stig Møller er en stor Kaj Munk kender, og har skrevet flere bøger om Kaj Munk - så "Den Blå Anemone" får nu et godt hjem i hans og Xukun Ji’s have.
Efter overrækkelsen blev der budt på Petite Four, kaffe, chokolade, portvin og øl/vand, og modstandsmand, jurist og næstformand Mogens Skjøth deklamerede Bo Green Jensens digt: ’Drengens første spring mod alt..’  (vedhæftet).
Til afsked sang vi som sædvanligt ’Jeg ser de bøgelyse øer’ - og takkede for en dejlig dag.

Se billederne fra dagen her      Eller læs Per Stig Møllers artikel: "Den ensomme Byulv"

 
Mogens Skjøth, Stefan Rasmussen og Per Stig Møller.


Stefan overrækker "Den blå anemone".

=================================================================================


John Morgen

 

Den 9 juni besluttede Bestyrelsen efter indstilling fra tidl. medlem af bestyrelsen Clifford Lossin, netop afgået borgmester Henning Jensen-Nyhuus og Jan Fagerlund at tildele Niels Ebbesen Medaljen til havnedirektør, skibsfører og oldermand i Randers Skipperlaug af 1780, John Morgen, Randers.
Fra motiveringen lyder, at han som oldermand i Randers Skipperlaug af 1780, holder gamle traditioner i live og samler mellem 300 og 400 gode medlemmer til laugssamlingerne og de efterfølgende laugsmiddage.
Indstillerne finder, at det er ganske usædvanligt efter 235 år, stadig at kunne samle så mange mennesker under mottoet:
SØEN ERNÆRER – SØEN FORTÆRER.
Selve overrækkelsen vil ske ved den ordinære generalforsamling, lørdag den 31. oktober 2015 i Byrådssalen i Randers.

=================================================================================Allan Huglstad

 

Bærer af Niels Ebbesen Medaljen, Allan Huglstad, tidligere PSYOP-ekspert ved Forsvarsakademiet, har skrevet et stort værk på 850 sider om besættelsestiden i Sydsjælland – og foræret NEV et eksemplar.

Bestyrelsen har nu (29. maj 2015) besluttet, at bogen hører hjemme i Besættelsesmuseet og tilgår derfor museumsleder Søren Tange Rasmussen.

Tak til Allan for gaven som kan lånes ved henvendelse til BESMUS, Århus.

 

 

=================================================================================

OL Jens Sund (NEV) er per 1. maj 2015 udnævnt til oberst i hæren.
Han
tiltræder samme dato som chef for Hjemmeværnsskolen.

 

 

=================================================================================

  Onsdag den 15. april havde vi sammen med DBB-Kronylland besøg af OL Poul Erik Rohde (NEV), som havde været leder af missionen MFAT 2 - Multi Function Advisory Team i Cargha nær Kabul.
Efter kaffen fik Jens Søndergaard (NEV) ordet og fortalte først om, hvordan han blev såret af en kroatisk snigskytte under tjenesten som SG ved Unprofor 3 på Balkan.
Derefter fortalte han om de forskellige cykelløb for sårede veteraner, han havde deltaget i sammen med amerikanske veteraner.

Se aftenens billeder her                Eller se Poul Eriks billeder fra Afghanistan her
 

Jens og Poul Erik med den ene pakke

  De fik hver af DBB en købmandspakke og fra NEV en Dramflaske.  

32 Tilhørere

=================================================================================

Ole Brehm Jensen er død.
Den 13. marts 2015 fik vi meddelelse om at hærprovst Ole Brehm Jensen er død.
Ole Brehm har betyder så meget for så mange soldater – især de i international tjeneste.
Vore tanker går til familien og de mange soldater der nu har mistet en god ven.

I taknemmelig erindring,
Niels Ebbesens Venner

Æret være Oles minde.

Hærprovst Ole Brehm Jensen Ole modtog Niels Ebbesen Medaljen den 3. januar 2012

=================================================================================


 Katrine Winkel Holm

 

Den 1. marts 2015 fik formanden (-kvinden) for Trykkefrihedsselskabet Katrine Vinkel Holm og redaktør af Dispatch International Ingrid Carlqvist (Sverige) overrakt Niels Ebbesen Medaljen.
Ceremonien foregik i Grundtsvigstuen i det historiske ’Vartov’ ved rådhuset,
hvor 22 gæster var mødt op for at deltage og lykønske pigerne, der har udvist
så stort mod i kampen for den grundlovssikrede ytringsfrihed.

Men mørke kræfter vil noget andet, så hvor trist det end er, så fandt politiet
det nødvendig at beskytte overrækkelsen med visitering og PET vagter.

Efter overrækkelsen holdt både Ingrid og Katrine takketale, hvor de udtrykte
glæde over tildelingen af Niels Ebbesen Medaljen og sendte varme hilsener og
tanker til kollegaer, forfattere og kunstnere i samme svære situation.

Der blev sunget ’Jeg ser de bøgelyse øer..’ og Kaj Munks ’Du lille anemone..’
og læst et digt af Kaj Munk. Digtet plejer at blive læst af æresmedlem pastor
emeritus Thomas Jensen, men Thomas og militær pilot Frans Strehle fra NEVs
bestyrelsen var i Norge, hvor Niels Ebbesens Venner havde et andet arrangement.

Her blev flyveresset fra WWII, Kaj Birksted mindet på sin 100 års fødselsdag med
Niels Ebbesen Medaljen post mortem. Herom senere.

Efter overrækkelsen holdt stifteren af Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard (NEV)
en dybt personlig tale, hvor man tydeligt kom frem, at frihed altid koster kamp.
 
Efter mordforsøget på Lars Hedegaard, lever han skjult med politibeskyttelse.

Arrangementet sluttede med at formanden læste Bo Green Jensens digt
’Drengens første spring mod alt..’. (vedhæftet)

 


Lars Hedegaard holdt tale

Ingrid Carlquist

=================================================================================


  Oberst Kaj Birksted mindes og hædres post mortem
 

Foreningen af officerer uden for aktiv tjeneste og Niels Ebbesens Venner besøgte 28. februar 2015 Kaj Birksteds grav i Norge på 100 års dagen for hans fødsel.

Ved den lejlighed hædredes Birksted med Niels Ebbesen Medaljen post mortem.

Som dansk jagerpilot og flyver-es havde Birksted 10 bekræftede og 10 ubekræftede nedskydninger af tyske fly under 2. verdenskrig. Birksted gjorde tjeneste i RAF med slutrang som Wing Commander og oberstløjtnant i de norske flystyrker.
Birksted blev udnævnt til oberst i Det Danske Flyvevåben 3. oktober 1950.
 

 
 

 

Vi havde en hård tur, fra fredag aften hvor Jette lavede sandwich og bagte morgenboller, så vi ikke skulle "besøge" restauranten på færgen , tre timers søvn, op kl.0330, vække Thomas, ud og samle passagerer op, afgang til Hirtshals kl. 0500, ankomst til Larvik kl.1145 og 80 km i 2 biler til Kragerø, velkomst med " Scrample", de Norske efterladte fra 2VK flyvere, med hurtigbåd (2x450 HK) til Skåtøy, lægge krans på kirkegården, med 2 faner og Aalborgs flyvestation solotrompetist kl. 1500, i Skåtøy kirke til overrækkelse af Niels Ebbesen medaljen til formanden for "Scrample", der i næste uge skulle besøge Kai Birksteds søn i UK, journalisten der havde dækket Kai Birksteds begravelse og repræsentanten fra det Norske Flyvevåben, og en af de lokale fortalte om kirken, og endelig menighedsformanden uddelte en meget fin bog om kirken og kirkelivet på Skåtøy, derefter kaffe og kage på "skolen" som nu er restaurant/medborgerhus, hvor vi fik lejlighed til at tale med de fremmødte, bl.a. en eneboer en fisker og hvis fader var nabo tit og kammerat til KB,  med til aften igen i hurtigbåd tilbage til fastlandet, 80 km. til Larvik, afgang kl.2215, ankomst til Hirtshals kl.0230, "ud" og aflevere passagerer og hjem igen kl. 0400.

Det var den tur, som vi i al beskedenhed fik tak for af "passagererne".

mvh    Franz Strehle


=================================================================================

Set og sket i 2015: 

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================