Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 14:42

=================================================================================

Set og sket i 2017:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================

  Den 27. oktober erfarede vi, at Chef for Hjemmeværnsskolen, OB Jens Sund (NEV) fra Litauen har modtaget
Lithuanian Armed Forces Medal of Distinction
Vi ønsker Jens et stort tillykke med hæderen..
OB Jens Sund   Jens Sund modtog Niels Ebbesen Medaljen i 2006  

=================================================================================


Veteranhjemmet på Edwin Rahrs Vej i Århus
 

Den 20. august besøgte Lars Hedegaard (NEV) Veteranhjemmet i Århus for at fortælle om sin barndom, opvækst og liv indtil den dag, da en attentatmand forsøgte at skyde ham i hans egen gadedør.
NEV var selv kun repræsenteret med 15 medlemmer, og på grund af kommunikationsproblemer var der kun kommet nogle få stykker fra Veteranhjemmets kreds.
En veloplagt Lars fortalte malende om sin fortid med mange flytninger, blandt andet til Amerika.

 

=================================================================================

 

Svend Egon Andersen blev bisat den 18. august fra Knebel kirke.
Et langt spændende liv er slut.., med Svends død lukkedes et kapitel i danmarkshistorie.

I stille sensommersol sagde vi farvel til Sv. E. Andersen, manden, der ikke var hjemme da Gestapo tog de andre fra Hvidsten Gruppen.
Beskeden som Sv. E. Andersen var, havde han frabedt sig medaljer og æresbevisninger
- men ved kirkedøren var alligevel en sidste hilsen til en hædersmand.

Ved præludiet spillede orglet smukt Jeg ser de bøgelyse øer..

Da kisten skulle bæres ud lød tonerne af I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme..

Pastor Jan Peter Christian Schmidt
holdt en dejlig personlig, ærlig tale, hvor han kom omkring Sv. E. Andersens liv, både som modstandsmand, som familiefar og i forsvaret.

Læs Præstens gribende tale her
Øvrige billeder fra bisættelsen kan ses her Billederne skifter selv.
Se billederne enkeltvis her.

 


=================================================================================

 

Vi har mistet endnu en god ven idet
Svend Egon Andersen, 97 år, den sidste overlevende fra Hvidstengruppen sov stille ind den 15. august 2017.

Han modtog ved en ceremoni i sit hjem den 16. december 2013 Niels Ebbesen Medaljen, blandt andet for sin medvirken i netop Hvidstengruppen.
 
Billeder fra overrækkelsen kan stadig ses her.   Omtalen kan genses her.

Foran et selskab på 115 gæster fortalte Svend Egon den 5. marts 2014 på Hvidsten Kro gennem halvanden time stille og roligt om sin medvirken i Hvidstengruppen, og sit liv med forsvaret efterfølgende.
I ca. 1½ time fortalte han uden afbrydelser, kunstpauser eller gentagelser, siddende på en stol med Webmaster stående ved siden af.

Billederne fra denne aften kan stadig ses her
.   Omtalen kan genses her.
 
Læs Mogens Skjøths nekrolog over sin gamle ven

Svend Egon Andersen

 

=================================================================================


=================================================================================

 

Vi har mistet en god ven den 7. august
Gunnar Møller er død i sit hjem i Australien, 94 år gammel. Gunnar var en af de første, der modtog Niels Ebbesen Medaljen, overrakt af vores stifter, modstandsmand og politiassistent Victor Horn. Foruden Niels Ebbesen Medaljen modtog Gunnar en hædersmedalje fra den australske regering for sin indsats i modstandskampen i Danmark - men som Gunnar skrev, så var han da glad for hæderen, men ”.. jeg havde nu været mere glad hvis den var kommet fra Danmark”.

Gennem alle årene har vi haft løbende kontakt med Gunnar og hans søde hustru Rita, både med små pakker ’fra det gamle land’, breve og i telefonen. Den seneste pakke-hilsen nåede Gunnar at få inden han gik bort.

Hilsener fra deres gamle fædreland gav altid en god dag - ugeblade til Rita, Kongen af Danmark bolsjer, bøger med danmarksbilleder, gamle danske film, flag etc. + følelsen af aldrig at være blevet glemt efter de mange år i det fjerne.

Du kan læse Ritas egen
nekrolog over Gunnar her.

Gunnar Møller

 

=================================================================================

  Den 31. juli besluttede bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til
Jens Christian Worm Gotfredsen. Han er tømrer, socialrådgiver, kunstner samt forfatter med ekspertise i 1. Thule-ekspedition, som han lige har udgivet et stort værk om: ”Mysteriet på Indlandsisen”.
Han har levet 20 år i Grønland og deltaget i Pearyland ekspeditioner, Slædepatruljen Sirius og dagligdagen i Vest- og Østgrønland. Han har i Nanok-regi gennem en årrække deltaget i vores bevarelse af historiske hytter i Nordøstgrønland, bl.a. ”Alabama-huset” og ”Dødemandsbugten” og han skal i august 2017 lede et hold til Danmarkshavn for restaurering af "Villaen".

Overrækkelsen vil ske ved generalforsamlingen i Randers den 4. november 2017.
Jens Chr. Gotfredsen    

=================================================================================


Himmelev kirke

  Den 11. maj 2017 blev Vagn Sørup Olsen (NEV), som boede på Bernadottegården i Roskilde begravet fra Himmelev kirke ved Roskilde.
Præsten valgte som udgangspunkt at tale over Lukas kap. 19 v. 1-10, hvor Jesus under et besøg i Jeriko møder Zakæus i morbærfigentræet. Her sidder han for at kunne se, hvad der sker, idet han var lille af vækst. Præsten tolkede teksten, og fik den passet så fint ind med Vagns liv. Sådan endte Vagns færd på denne jord. Hvis han havde været med, ville han have siddet med et lille finurligt smil og nikket. Ja, det ville passe ham.
Efter den kirkelige højtidelighed blev Vagns kiste ført til Hammer Kirke ved Lov, hvor Vagn blev jordfæstet sammen med sin bror og sine forældre.
Vagn var meget stolt over at få medaljen fra Niels Ebbesens Venner, og nåede at bære den flere gange. Han fortalte gerne om dagen med stor glæde.
 

=================================================================================


Victor Horn,
i taknemmelig erindring


 

"Den evige forsigtighed"

Digt af Kaj Munk skrevet kort tid før hans bødler henrettede ham på Hørbylunde BakkeStifteren af Niels Ebbesens Venner, politiassistent og modstandsmand Victor Horns grav på Mesing kirkegård, den 4. maj 2017.

=================================================================================

  Den 30. april 2017 døde Vagn Sørup Olsen, Bernadottegården, Roskilde.

Vagn modtog, sammen med Eli Børge Larsen og Mogens Henrik Nielsen, Niels Ebbesen Medaljen ved en ceremoni på Bernadottegården den 18. februar 2017.

Vagn var meget stolt over at få medaljen fra Niels Ebbesens Venner, og nåede at bære den flere gange. Han fortalte gerne om dagen med stor glæde. Det var da også efter hans eget ønske, at han fik medaljen med sig i kisten
 

Vagn har lige modtaget Medaljen

 

=================================================================================

Medaljeoverrækkelse på Rindsholm Kro den 29. april.
Vejret passede til sangen der indledte dagen: Det er i dag et vejr, et solskins vejr. 28 personer fra Niels Ebbesens Venner var samlet i ”Kongestuen” i den historiske kro for at overrække Niels Ebbesen Medaljen til:
         
 

 

Jørgen Jørgensen  

Charlotte Ankerstjerne

 

Peter Sporleder

         

Næstformand Mogens Skjøth holdt tale og læste motiveringerne op, hvorefter medaljerne blev overrakt af:
Peter Schmith Mikkelsen til Jørgen, Svend Trier til Charlotte og Palle Norit til Peter.

Modtagerne holdt takketaler og snakken gik livligt, ikke mindst om Kaj Munks mindesten, hvor Niels Ebbesens Venner havde fået ministeren til at henvende sig til kommunen om den skændige placering bag et autoværn.
Eftermiddagen sluttede med vi sang ”Jeg ser de bøgelyse øer”, hvorefter alle gik tur i kroens mindepark for udsendte i international tjeneste.

=================================================================================

   

Overrækkelse af Niels Ebbesen Medaljen i
Bernadottegården i Roskilde den 18. februar 2017

   

   

Emmy Reitoft

 

De tre medaljemodtagere, Eli Børge Larsen, Mogens Henrik Nielsen og Vagn Sørup Olsen efter overrækkelsen.

  Martin Corfix
         

15 fra Niels Ebbesens Venner havde fundet vej til Bernadottegården i Roskilde, hvor 70 personer deltog i ceremonien, der blev indledt med en tale af Emmy Reitoft.
Formanden bød velkommen og takkede Emmy Reitoft for indstillingerne og for at huse arrangementet. Foreningen De Erhvervshæmmede fra Frihedskampen fik stor tak for at sponsere smørrebrød, kaffe og en fantastisk lagkage.
Herefter sang forsamlingen Kaj Munks ’Den blå anemone’ og de tre modtagere fik påsat Niels Ebbesen Medaljen.

Tidligere chef for Frømandskorpset og SIRIUS Palle Norit satte medaljen på Eli Børge Larsen, forfatter og modstandskvinde Dorthe Røssell satte medaljen på Mogens Henrik Nielsen og formanden på Vagn Sørup Olsen. Forsamlingen sang herefter ’En lærked letted’.
Næstformanden, jurist og højskolelærer med en fortid i FE, Mogens Skjøth talte for forsamlingen og de tre modtagere. Skjøth indledte med at understrege, at ….dette er ikke en hæder der kommer oppefra, det er en, der kommer nedefra – fra folket.
Mogens Henrik Nielsen holdt en smuk takketale på vegne af de tre modtagere og sogne- og orlogspræst Martin Corfix talte om modstandskampen, modtagerne og Niels Ebbesens Venner – og blæste på trompet ’Oh what a wonderfuld world’ og senere retræten.

Ved arrangementet slutning fik Emmy Reitoft overrakt NEV’ Dramflaske nummer 36 – en lille gave, der foræres de, der har gjort noget særligt for Niels Ebbesens Venner.
Dramflasken har indgraveret et billede af Niels Ebbesen statuen i Randers samt ordene.
Niels Ebbesens navn må aldrig blive glemt
.

Det er fjerde gang vi er på Bernadottegården, de forrige besøg var for at dekorere henholdsvis Thomas Sneum, Emmy Reitoft og Erik Kragelund.
Dagen sluttede med forsamlingen sang ’Jeg ser de bøgelyse øer..’ – sidste vers stående mens fanen blev båret ud.

 

Herunder ses avisens (Dagbladet) omtale af begivenheden over tre dage.

 

Tre gamle modstandsfolk hædret af NEV på Bernadottegården den 18. februar 2017

 

 

 - Jeg var død, det sagde de i radioen

 
- Gestapo tævede mig i en kælder i
Holstebro indtil jeg indrømmede
 
 
 

NEV's egne billeder fra dagen kan ses/hentes her.

=================================================================================

         
         
         
 

 

 

   
         
         
 

=================================================================================

  Den 18. januar 2017 besluttede Bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Uddannelseskonsulent, VISO- specialist og Master i Positiv Psykologi Charlotte Ankerstjerne.
Fra Motiveringen lyder, at hun gennem mange år har arbejdet med at rådgive og undervise i behandling og omgang med mennesker, der har udfordringer som især autisme.
Med stor entusiasme deltog hun i nu afdøde Niels Dujardins undervisning som konsulent.

Med samme entusiasme har hun ført undervisningen og støtten videre –

alt mens hun stadig videreuddannede sig og afsluttede sommeren 2016 med en master i positiv
psykologi. Hun har udvist stor forståelse for målgruppen for emnet og hun magter venligt og
vindende at operere på flere områder samtidig – alt med det formål at hjælpe mennesker.

=================================================================================

    Den 23. januar Bernadotte
   
 

=================================================================================

         

 

 

Den lune Thybo, OB J. C. Lund  fortalte om sit spændende liv  

En tætpakket tilhørerskare lyttede opmærksomt til begge foredragsholdere

 

OL Poul Erik Rohde fortalte om sin tjeneste i Afghanistan.

=================================================================================

Set og sket i 2017:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================