Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 06. marts 2022 11:55

=================================================================================

Set og sket i 2020:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

 

=================================================================================

Efter indstilling fra tømrermester Henrik Ehrenreich har bestyrelsen den 29. september besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til skuespiller Bodil Jørgensen.

Fra motiveringen lyder det:
Bodil har en vedvarende og omfattende interesse for livet under Besættelsen.
Mindet om alle de gode mænd og kvinder, der satte livet til i kampen for frihed.
Dermed  har hun bidraget væsentligt til fastholdelse af den kollektive erindring om en mørk tid.
Det er beretningen, der skal vise fremtidens unge, at frihed ikke er noget givet, og at vi hver dag skal skønne på den og være klar til at forsvare den.

 

 

Fredag den 13. november var vi i alt 8 forsamlede i restaurant Terrassen i Tivoli Friheden i Århus for at overrække Medaljen til Bodil Jørgensen.

Vi havde et par hyggelige timer sammen omkring et let traktement.


Næstformand Mogens Skjøth, jurist, højskolelærer, modstandsmand mm, indledte med at læse et af Kaj Munks allersidste digte ’Den evige forsigtighed’, derefter motiverede han tildelingen.

Herefter satte Henrik Ehrenreich medaljen på Bodils bryst, hvorpå Bodil udbrød: Den er flot. Den vil jeg bære, når jeg går på scenen i aften. Tusind tak for den.

 

 

Indstilleren Henrik Ehrenreich ønsker Til Lykke Den er flot Den vil jeg bære på Scenen i aftenPå billedet til venstre ses fra venstre:
Trine Adamsen, Mogens Skjøth, Bodil, Henrik og Lene Ehrenreich og formand Jan Fagerlund.
Endvidere var Aase Fagerlund og fotograf Knud Spangsø til stede.

Ved premieren på filmen Hvidstengruppen fik Bodil af familien Fiil foræret den ring, Gudrun Fiil havde båret indtil sin død.
Hun havde fået den af Marius, og da hun
døde, blev den givet videre til datteren Gerda Fiil, og efter hedes død til sønnen Bendt Fill. Bendt gav den videre til Bodil Jørgensen med den begrundelse, at Bodil spillede hans bedstemor så godt i filmen om Hvidsten Gruppen, at hun nu skulle have ringen.

Et lille sluttet selskab (Vi var i alt 8)

Vi sluttede med at synge

Om ringen fortæller Bodil selv:

Til premieren fik jeg foræret den ring Gudrun bar indtil sin død. Jeg passer godt på den, en dag skal pigerne i familien have den tilbage, for jeg er jo ikke rigtig i familie, men når jeg kigger på den tænker jeg 'Frygt ikke, tro kun', og det er til daglig
 glæde, den stråler af styrke.

Bodil har besluttet, at den dag hun ikke er her mere, skal ringen
tilbage til Hvidsten Kro,
hvor en af døtrene af den nuværende kroejer, skal have ringen.

Fra det tidspunkt hvor Bodil modtog ringen, og frem til i dag, har hun kun haft ringen af fingeren én gang. Og det var den dag, hun kom til skade i en traktorulykke under indspilningen “Far til fires vilde ferie.”
Havde hun haft ringen på den dag, ville den have været ødelagt.

=================================================================================
Planlægning af overrækkelserne er endnu en gang udskudt på grund af Corona nedlukninger.


Henrik Herold

 

Bestyrelsen har efter indstilling den 6. november besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til initiativtageren til Randers Regnskov og nu dens direktør, Henrik Herold.
Fra motiveringen lyder det:
Blandt andet med sin militære baggrund har Kaptajn (R) Henrik Herold formået at skabe et center for naturoplevelser, der bringer hele verden hjem til beskueren i Randers Regnskov
En præstation, der fortæller, hvad der er muligt, når evner, vilje og drømme mødes.
En præstation til inspiration for alle iværksættere
Ligeledes har bestyrelsen efter indstilling besluttet at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Henrik Knudsen, initiativtager og daglig leder af Memphis Mansion i Randers.
Fra motiveringen lyder det:
Henrik Knudsen har vist initiativ, passion, fastholdelse og kamp for, hvad han tror på - og vist os  at gribe efter stjernerne ikke altid betyder slut på drømmene.
Henrik har opbygget et enestående museum over Elvis Presley - det eneste af sin art uden for USA.
Han er æresborger i Tupelo, Mississippi, Memphis, Tennessee og er "Årets Borger" i Randers 2011.

På grund af de med Coronapandemien forbundne forsamlingsrestriktioner er det ikke for tiden muligt at forudsige hvornår, en fysisk overrækkelse af Medaljerne kan finde sted.

 Henrik Knudsen

   

=================================================================================


Asger Gottlieb
 

 

Historiker og journalist Lars Hedegaard modtog Niels Ebbesen Medaljen i 2012 for stiftelsen af Trykkefrihedsselskabet.
Men prisen har været høj.
Den 5. februar 2013 blev han forsøgt myrdet i sin gadedør af en muslimsk fanatiker.
I mange kredse er han sortlistet og kun få har villet (turdet) trykke hans artikler, taler eller essays.
Den skæbne deler han med en anden modtager af Niels Ebbesen Medaljen, tegneren Kurt Westergaard.
Begge har oplevet at leve under politibeskyttelse døgnet rundt.
Nu kommer Lars Hedegaard med en ny bog: SÅDAN DØDE DANMARK.
Bogen udkommer den 17. september på Document Forlag og indeholder de vigtigste af Hedegaards artikler og taler.
I 2018 spurgte Niels Ebbesens Venner kunstneren Asger Gottlieb om han ville skabe et portræt af Lars Hedegaard
– det sagde han ikke alene ja til, men han ville gøre det uden betaling – når det var Lars Hedegaard.

 


Lars Hedegaard

   

=================================================================================

Jens’ sidste rejse til Grønland..

Af alle de personligheder, der har modtaget Niels Ebbesen Medaljen, markerer en gruppe sig – grønlandsfarerne.
Disse brave folk, der elsker at være et sted i ødemarken, der hvor en trævæg kan betyde forskellen på liv og død.

Her nogle af dem..

   

 

OK Palle Norit, tidligere mangeårig chef for Frømandskorpset og SIRIUS
 

 

Forfatter og SIRIUS-patrulje-mand m. m. m. Jens Chr. Worm Gotfredsen

 

Direktør NANOK og SIRIUS-patrulje-mand m. m. m.
Peter Schmidt Mikkelsen
 

 

..og nylig afdøde overlæge og Grønlandsfarer Jens Erik Schultz.
 

Jens’ sidste ønske var, at hans aske blev strøet i Nordøstgrønland – ’oppe på kysten’.

 

Vennerne tog den lange tur til Daneborg og bragte Jens hjem, hjem til sit elskede Grønland.

Efter ønske blev hans aske strøet ud for den gamle fangststation, Sandodden ved Daneborg – et sted som Jens holdt meget af.

  En stille solfyldt dag, søndag den 3. august 2020.
De sejlede ud på fjorden, og her slap Peter Schmidt Mikkelsen Jens’ sidste jordiske rester ud i det stille klare vand.
Inden blev der læst et digt af Ulla Kristensen – ’Jens sidste Grønlandsrejse’ – vedhæftet.
Ved bisættelsen i Danmark læste Jan Fagerlund uddrag af Bo Green Jensens digt ’Drengens første spring mod alt’.

=================================================================================

 

Ny 1. suppleant til bestyrelsen


Stefan G. Rasmussen

Ved overlæge Jens Erik Schultz’ død den 22. april, indtrådte suppleanten tømrermester Henrik Ehrenreich i bestyrelsen.

Hermed opstod en åben suppleantpost, denne er i dag konstitueret og blevet besat af tidligere MIL og SAS pilot Stefan G. Rasmussen.

Bestyrelsens arbejde foregår med fuld deltagelse af suppleanten, så denne altid er klar til at træde til.

Udover Stefans fantastiske nødlanding ved Stockholm, er han en mageløs jazz sanger og saxofonist.

Han modtog Niels Ebbesen Medaljen umiddelbart efter nødlandingen af SK751 OY-KHO den 27. december 1991.
SK 751 efter nødlandingen

=================================================================================

 

Den 25. juli 2020
Efter indstilling fra tegner Kurt Westergaard er Debatredaktør Flemming Østergaard blevet tildelt Niels Ebbesen Medaljen.

Fra motiveringen lyder det, at Flemming Østergaard betegnes som en usædvanlig stabil debatredaktør, der med empati lod alle komme ’til fadet’ og var åben for meninger.

Flemming Østergaard har stor historisk viden og er stadig en autoritet i JP/avisverdenen – hvor han sled otte chefredaktører op.

Selve overrækkelsen vil ske, når Coronasituationen tillader os at finde et passende sted.

Flemming Østergaard    

=================================================================================


Eli Børge Larsen
  Niels Ebbesens Venner har mistet endnu en god og afholdt ven

Den 8. juli 2020 døde fhv. Krigssejler og bærer af Niels Ebbesen Medaljen,  Eli Børge Larsen.

Eli blev bisat den 14. juli fra Hendriksholm kirke i Rødovre.

Grundet Corona situationen måtte der maximalt være 50 personer i kirken, hvilket blandt andet medførte, at bisættelsen ikke har været annonceret her.

Venner fra Bernadottegården var selvfølgelig, som Eli selv havde ønsket det, til stede ved bisættelsen.

Æret være Elis minde.

=================================================================================

En god ven af NEV er død

Natten til den 24. maj døde kunstmaler og keramiker Karen Helbo Camre
, enke efter politikeren Mogens Camre.

Mogens var bærer af Niels Ebbesen Medalje, så ved hans død fortsatte Karen medlemskabet af Niels Ebbesens Venner som efterladt efter en bærer.

Karen blev født den 25. marts 1935 og var ved sin død bosat i Grenå.
Det meste af sit liv var Karen stærkt knyttet til Skagen, som anerkendt kunstner og stolt ’skagbo’.

Karen passede med stor omhu og kærlighed Mogens Camre i dennes sidste måneder inden han døde af sygdommen ALS den 5. december 2016.

Her ses Karen under ferniseringen i marts 2018 ved en kunstudstilling
af Kurt Westergaard – bærer af Niels Ebbesen Medaljen.

Karens søn Jes meddeler, at bisættelsen sker den 30. maj kl. 13 fra Grenå.
Æret være Karen Helbo Camres minde 

 

   

Karen Helbo Camre

=================================================================================  75 års dagen for befrielsen den 4. og 5. maj blev på forskellig vis markeret landet over.
I TV blev udsendt (og genudsendt) mange film og filmklip med relation til besættelsen og i særdeleshed befrielsen.
Blandt disse var en udsendelse om koncentrationslejrfangerne, som kom hjem med Folke Bernadottes Hvide Busser
Gennemgående og fortællende person i denne udsendelse var Erik Tanne, som modtog Niels Ebbesen Medaljen den 30. marts for sin indsats i Modstandsbevægelsen under besættelsen.
Sammen med Erik Tanne kom også Mogens Henrik Nielsen (NEV) hjem med de samme Hvide Busser.

Når Corona pandemiens begrænsninger en gang bliver lempet, vil der blive afholdt en højtidelighed omkring overrækkelsen af Medaljen til Erik Tanne.
Der arbejdes på, at dette kan ske på Bernadottegården i Roskilde, hvor også tidligere overrækkelser har fundet sted.
                    

Tidligere overrækkelser i Bernadottegården:
2008 Emmy Reitoft
2014 Erik Kragelund
2017 Eli Larsen, Mogens Henrik Nielsen og Vagn Sørup
 
 

   

Typisk 4. maj aften

Erik Tanne

=================================================================================

  Den 2. maj 2020 blev Jens Erik Schultz bisat fra Århus Vestre kirkegårds store kapel.
På grund af Corona situationens begrænsninger, måtte der kun være 20 i kirken - den nærmeste familie - så NANOK og NEV holdt efter aftale en ceremoni ved rustvognen, da den kom ud fra kapellet, men også her var vi begrænset til ganske få.

Formanden for Niels Ebbesens Venner, Jan Fagerlund, holdt tale ved rustvognen, hvor han citerede dele af Bo Green Jensens digt ’Drengens første spring mod alt..’.
Talen findes her

Direktør i NANOK gennem snart 30 år Peter Schmidt Mikkelsen (NEV), talte smukt om Jens, deres venskab, deres fantastiske samarbejde i Nordøstgrønland - og at Jens var en mand man kunne stole på.

I billedet til venstre ses Peter som nummer to fra venstre, og yderst til højre ses Jens Chr. Worm Gotfredsen (NEV), Grønlandsfarer og forfatter til bøgerne  ’Mysteriet på indlandsisen’.

NANOK er foreningen, der vedligeholder de for patruljetjenesten SIRIUS så vigtige hytter i det øde Nordøstgrønland, hvor – som Peter siger det – en træ væg kan betyde forskellen på liv og død.

 

   

=================================================================================


Jens Erik Schultz
  Niels Ebbesens Venner har mistet endnu en god ven

Den 22. april 2020 døde fhv. overlæge Jens Erik Schultz, 89 år efter kort tids sygdom.


Det er med stor sorg vi må sige farvel til et prægtigt menneske, utroligt vidende og til det sidste aktiv i bestyrelsen.
Jens havde ligget bevidstløs nogle dage på Skejby efter en svær hjerneblødning - og døde 22. april ved middagstid.

Vi ved endnu ikke noget om bisættelsen, men vi formoder det alene bliver for den nære familie – pga. corona.
Nærmere følger..

Tak Jens, tak for venskab, smil, lune - og dit altid store engagement i frihed og humanisme.

Jan Fagerlund
Formand

=================================================================================

 

Den 30. marts 2020
Efter indstilling fra sogne- og orlogspræst Martin Corfix modtager modstandsmanden Tanne Niels Ebbesen Medaljen.
Tanne sad i kz Hannover-Stöcken og Neuengamme, hvorfra han blev reddet af De Hvide Busser i april 45.
Foruden modstandsarbejdet er Tanne kendt for sine mange tegninger fra lejrene, ikke alle dog over så frygtelige begivenheder som den, der kan ses her.
Martin Corfix skriver blandt andet:
”Det er vemodigt, men nu går det stærkt med de gamle modstandsfolk. Jeg er kommet i kontakt med en af dem, Erik Tanne. En af Tannes gamle venner er Mogens Henrik Nielsen, der blev dekoreret i Bernadottegården i 2017 sammen med modstandsfolkene Eli Jørgensen og Vagn Sørup”.
Man kan læse om Tanne på   http://www.ove-lykkeberg.dk/styled-11/
Desværre har vi på grund af situationen med corona-virus, ikke kunne gennemføre en planlagt reception for ’Tanne’, men har måttet bede Martin Corfix arrangere, at medalje og papirer tilgår Tanne med vore varmeste hilsener.

Erik Tanne    

=================================================================================

Den 30. marts 2020
’Mit afrikanske bibliotek’
er en fin overskrift på Ilse Christensen, der med afsæt i Karen Blixen og sine elskede bøger, forlod det faste arbejde som bibliotekar, for at indsamle læse- og lærebøger og starte et arbejdende børnebibliotek i noget af Afrikas værste slum.
Her hjælper hun børn med at læse – og at elske bøgernes verden.
På grund af corona-virus’en måtte vi annullere overrækkelsen, der var
planlagt i et slot på Fyn – og i stedet poste medalje og papirer til Ilse.
Vi har giver håndslag på, at så såre vi igen kan se land, så mødes vi til en
hyggelig ceremoni og et stort tillykke til Ilse.

Det var bestyrelsesmedlem Charlotte Ankerstjerne og formanden, der indstillede
bibliotekar Ilse Christensen, Brande, til Niels Ebbesen Medaljen.

 

   

Ilse Christensen

=================================================================================


Jens Christian Worm Gotfredsen
Født 23. december 1955

– grønlandsfarer, kunstner, tømrer, socialrådgiver, forfatter, tidligere havnefoged og medlem af NANOK,
foreningen hvor frivillige med grønlandserfaring vedligeholder de livsvigtige hytter SIRIUS benytter.
’Alabama-huset’, ’Dødemandsbugten’ - og holdet Jens ledte for at restaurere ’Villaen’ i Danmarkshavn.
..der hvor en træ væg kan betyde forskellen på liv og død.

Jens Christian Worm Gotfredsen

 

Den 29. marts 2020

 

I februar i år blev Jens filmet og interviewet i sit galleri; udsendelsen blev vist på DK4 den 7. april kl. 18:55

Jens har lige fra barn været tiltrukket af oplevelser, han ville ud, han ville opleve.
Det førte ham til noget af det yderste vi har – det øde Nordøstgrønland.
Her var de store vidder, her var de barske folk, der søgte i verden med store vingeslag.

I Sydafrika så jeg engang en mindesten over piloter fra flyvevåbnet - med teksten:
Flyv med ørnene - eller skrab med hønsene.  Jens fløj med ørnene.  /Jan Fagerlund

Som ganske ung var han med Grev Eigil Knuth på Pearyland - og Grønland gik i blodet.
Utallige rejser, patruljeture med SIRIUS og de mange års researche i grønlandsfarerne
Knud Rasmussen og Peter Freuchen og deres Thule ekspeditioner.

 

Her den 1. april var det 42 år siden det lykkedes Jens at finde Knud Rasmussens varde på
Centrum ø med dennes dagbog, som blev efterladt i 1917.
Den kunne Jens så åbne i 1978.

I dag er den i sikkerhed i Grønlands Nationalmuseum, sirligt arkiveret og registreret.


 

Jens modtog Niels Ebbesen Medaljen den 4. november 2017 i Byrådssalen i Randers.

På billedet ses OK Palle Norit, tidligere mangeårig chef for Frømandskorpset og for SIRIUS

og medlem af bestyrelsen i Niels Ebbesens Venner. Her har Palle lige hæftet medaljen på Jens.

 

=================================================================================

 

Den 15. marts 2020
Museumsleder, KN P. C. Rochler døde den 15. marts 2020.
Paul Christian Rochler var mere end nogen anden manden bag museet i Bülows Kaserne, et militært museum uden den traditionelle stramme indramning. Her var fokus på soldatens hverdag og her kunne man ikke alene opleve tiden og materiellet, men der var også plads til finurligheder som en sten sat over De Gule Ærter.
Han var leder af Telegrafregimentets Historiske Samling gennem 26 år.
Rochler modtog Niels Ebbesen Medaljen i 2010.

Det var i øvrigt en anden bærer af Niels Ebbesen Medaljen, major Bent Agger, tidligere pressechef i HOK, der var manden bag den berømte mindesten.
Men uden Rochler havde den ikke fået plads i museet.

Bisættelsen foregik i stilhed med den nærmeste familie.

I taknemmelig erindring
Bestyrelsen
Niels Ebbesens Venner

KN Paul Chr. Rochler    

=================================================================================

”Nej, jeg skal da til Indien”Børn der sulter, voldtages, tvangsarbejder - her stjæles millioner af børn årligt til sexindustrien.
Der skabte Lisbeth hjælpeorganisationen LitteBigHelp https://littlebighelp.com


Selv i den hjælpeorganisation hun har skabt med 100 ansatte, er det nødvendigt med vagter til at beskytte pigerne.
Piger, der var sky, bange og magre med flakkende øjne, men som nu får mad, undervisning og kærlighed.

 

Den 3. marts 2020
Fra en strålende karriere som salgschef i København til at hjælpe gadebørn i Calcutta – i verdens værste slum.

Link til foredrag af Lisbeth:
https://www.tvmidtvest.dk/ugens-foredrag/foredrag-fra-salgschef-til-ildsjael?autoplay=1#player

Lisbeth Johansen læser det i øjnene. De flakker ikke mere, nu lyser de.
Præcis som Lisbeths egne øjne lyser hver gang hun taler om arbejdet i Indien.
Det arbejde hun kastede sig ud i uden sikkerhedsnet, ja uden andet end det lys i øjnene hun fik hver gang hun tænkte på børnene i Calcutta.


Lisbeth Johansen modtog Niels Ebbesen Medaljen den 3. november 2018 i Byrådssalen i Randers.

     

=================================================================================


Svend Trier
  Niels Ebbesens Venner har mistet en god ven

Den 20. januar 2020 kl. 10.00 sov tidligere generallæge Svend Trier stille ind.

Svend Trier havde en lang og spændende karriere bag sig, både i Afrika og herhjemme. og var blandt andet lægeligt ansvarlig for personellet i det tophemmelige REGAN VEST i Rold Skov.


I taknemmelig erindring om en god ven.

Æret være Svend Triers minde.

Bisættelsen sker den 25. januar kl. 11.30 fra Vestre Kirkegårds gl. kapel.

Mogens Skjøths nekrolog kan læses her

=================================================================================


Bestyrelsen samlet i Rindsholm Kro. Fra venstre: Jens Erik Schultz, Henrik Ehrenreich, Mogens Skjøth, Charlotte Ankerstjerne, Palle Norit og Jan Fagerlund

 
Lektor Poul Erik Fogde fra Niels Ebbesens Venner havde også en gave til Frode og bad ham stå ret, for nu skulle han havde Chr. X hængt op, her i det runde år for både ’Genforeningen’ og ’Befrielsen’.
Det lyder som et eventyr
et sagn fra gamle dage
en røvet datter dybt begrædt
er kommer frelst tilbage.


Vi havde en gave til kroværten Frode Hansen, der er tidligere SAS
(Special Air Service) soldat med udstationering i Østen.
Det var en hel kasse nye, meget kraftige russiske teleskopkikkerter, fremstillet under ’Den Kolde Krig’.

 

Medaljeoverrækkelse på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg den 11. januar 2020

Bestyrelsen mødtes på kroen kl. 11:00 til årets første bestyrelsesmøde.
Her blev det besluttet, at årets projekt skal være ’Niels Ebbesens gård’.

Der er allerede indhentet vigtige oplysninger og næstformand Mogens Skjøth begynder en handleplan, så arbejdet kan dokumenteres og følges bagud i lighed med fx vores projekt med mindelunden for Kaj Munk.

Mål for projektet er sammen med museumsfolk, at få så mange oplysninger og dokumentation  frem om stedet som muligt - og komme med forslag til et offentligt aktivitetscenter/mindested for Niels Ebbesen.
 

Med udsigt til Danske Soldaters Mindelund var der efter bestyrelsesmødet medaljeoverrækkelse til

Journalist Egon Thomsen og Kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen

 

De fik Niels Ebbesen Medaljen hæftet på brystet af tidl. mangeårige chef for Frømandskorpset, PNG
Patruljen og SIRIUS, OK Palle Norit. Med medaljen fulgte en platte med statuen af Niels Ebbesen.

Palle og Torben fik en god snak om ’gamle dage’, da det viste sig, at Palle i sin tid havde haft Torben som elev.


Ceremonien indledtes med forsamlingen sang  ’Langt højere bjerge..’ og sluttede efter kaffe og kringle med ’Jeg ser de bøgelyse øer..’. Kaffebordet blev – igen – venligt sponseret af Rindsholm Kro. Igen tak!

Jan Fagerlund læste til sidst et af Kaj Munks sidste digte ’Den Evige Forsigtighed’ og Bo Green Jensens ’Drengens første spring mod alt’ – begge kan læses her     Forsigtighed        Spring


”Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd,
hold fast om fuglens vinge”.

Biskop Thomas af Strängnäs 1443
 

================================================================================= 

Den 4 januar

I dag er det 76 år siden nazisterne likviderede Kaj Munk.

Kaj Munk holdt sin sidste prædiken i Vedersø Kirke den 1. januar 1944
Han blev brutalt revet væk fra familien og myrdet på Hørbylunde Bakke.

I 2018 tog Niels Ebbesens Venner initiativet til at få ændret den skandaløse placering af Kaj Munks mindekors, gemt bort bag et gammelt autoværn.

Med mange gode kræfters hjælp er stedet i dag en smuk mindelund.

Lad os mindes Kaj Munk med et af hans sidste digte.

Den evige forsigtighed

 

Kaj Munk    

=================================================================================

 

Set og sket i 2020:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2022
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2021
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2020
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2019
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2018
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2017
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

 

=================================================================================