Statutter for

Niels Ebbesens Venners Erindringstegn

I

Niels Ebbesens Venner er stiftet den 2. november 1977

på initiativ af modstandsmand og politiassistent Victor Horn, Århus.

II

Erindringstegnet er indstiftet i anledning af 650 året for Niels Ebbesens død.

Niels Ebbesen faldt i slaget ved Skanderborg den 2. november 1340.

                                                                                           III

Erindringstegnet tildeles af komiteens styrelse.

IV

Erindringstegnet kan tildeles danske statsborgere,

som har udvist særlig forsvarsvilje eller styrket dansk sammenhold og frihedsånd.

V

        Erindringstegnet gengiver på aversen statuen af Niels Ebbesen i Randers

samt årstallene 1340 - 2/11 - 1990.

 

Ordensbåndet er rødt med en blå midterstribe, der på hver side følges af en hvid stribe.

Bæres som brystbånd i krydslagt facon.

VI

Ingen andre end de af komiteen udpegede, kan rettelig bære Niels Ebbesens Erindringstegn.

Erindringstegnet må ikke gøres til genstand for handel.

Erindringstegnet er personlig ejendom og forbliver ved død i de efterladtes eje.

 

 

Retur til vedtægter

Retur til foregående side