Denne side er sidst opdateret 28. januar 2018 11:41

Bestyrelsen i Niels Ebbesens Venner
 

Jan Fagerlund Formand
Projektingeniør
Jan Fagerlund
   
Næstformand
Jurist
Mogens Skjøth
   
Pensioneret Overlæge
Jens Erik Schultz
   
Master i Positiv Psykologi
Charlotte Ankerstjerne
   
Orlogskaptajn
Palle V. Norit