Sidste nyt:                                      Denne side er sidst opdateret 23. juni 2017 12:47

=================================================================================

Set og sket i 2017:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================


Victor Horn,
i taknemmelig erindring


 

"Den evige forsigtighed"

Digt af Kaj Munk skrevet kort tid før hans bødler henrettede ham på Hørbylunde BakkeStifteren af Niels Ebbesens Venner, politiassistent og modstandsmand Victor Horns grav på Mesing kirkegård, den 4. maj 2017.

=================================================================================

  Den 30. april 2017 døde Vagn Sørup Olsen, Bernadottegården, Roskilde.

Vagn modtog, sammen med Eli Børge Larsen og Mogens Henrik Nielsen, Niels Ebbesen Medaljen ved en ceremoni på Bernadottegården den 18. februar 2017.

Vagn var meget stolt over at få medaljen fra Niels Ebbesens Venner, og nåede at bære den flere gange. Han fortalte gerne om dagen med stor glæde. Det var da også efter hans eget ønske, at han fik medaljen med sig i kisten
 

Vagn har lige modtaget Medaljen

 

=================================================================================
Rindsholm Kro
=================================================================================

   

Overrækkelse af Niels Ebbesen Medaljen i
Bernadottegården i Roskilde den 18. februar 2017

   

   

Emmy Reitoft

 

De tre medaljemodtagere, Eli Børge Larsen, Mogens Henrik Nielsen og Vagn Sørup Olsen efter overrækkelsen.

  Martin Corfix
         

15 fra Niels Ebbesens Venner havde fundet vej til Bernadottegården i Roskilde, hvor 70 personer deltog i ceremonien, der blev indledt med en tale af Emmy Reitoft.
Formanden bød velkommen og takkede Emmy Reitoft for indstillingerne og for at huse arrangementet. Foreningen De Erhvervshæmmede fra Frihedskampen fik stor tak for at sponsere smørrebrød, kaffe og en fantastisk lagkage.
Herefter sang forsamlingen Kaj Munks ’Den blå anemone’ og de tre modtagere fik påsat Niels Ebbesen Medaljen.

Tidligere chef for Frømandskorpset og SIRIUS Palle Norit satte medaljen på Eli Børge Larsen, forfatter og modstandskvinde Dorthe Røssell satte medaljen på Mogens Henrik Nielsen og formanden på Vagn Sørup Olsen. Forsamlingen sang herefter ’En lærked letted’.
Næstformanden, jurist og højskolelærer med en fortid i FE, Mogens Skjøth talte for forsamlingen og de tre modtagere. Skjøth indledte med at understrege, at ….dette er ikke en hæder der kommer oppefra, det er en, der kommer nedefra – fra folket.
Mogens Henrik Nielsen holdt en smuk takketale på vegne af de tre modtagere og sogne- og orlogspræst Martin Corfix talte om modstandskampen, modtagerne og Niels Ebbesens Venner – og blæste på trompet ’Oh what a wonderfuld world’ og senere retræten.

Ved arrangementet slutning fik Emmy Reitoft overrakt NEV’ Dramflaske nummer 36 – en lille gave, der foræres de, der har gjort noget særligt for Niels Ebbesens Venner.
Dramflasken har indgraveret et billede af Niels Ebbesen statuen i Randers samt ordene.
Niels Ebbesens navn må aldrig blive glemt
.

Det er fjerde gang vi er på Bernadottegården, de forrige besøg var for at dekorere henholdsvis Thomas Sneum, Emmy Reitoft og Erik Kragelund.
Dagen sluttede med forsamlingen sang ’Jeg ser de bøgelyse øer..’ – sidste vers stående mens fanen blev båret ud.

 

Herunder ses avisens (Dagbladet) omtale af begivenheden over tre dage.

 

Tre gamle modstandsfolk hædret af NEV på Bernadottegården den 18. februar 2017

 

 

 - Jeg var død, det sagde de i radioen

 
- Gestapo tævede mig i en kælder i
Holstebro indtil jeg indrømmede
 
 
 

NEV's egne billeder fra dagen kan ses/hentes her.

=================================================================================

         
         
         
 

 

 

   
         
         
 

=================================================================================

  Den 18. januar 2017 besluttede Bestyrelsen at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Neuropsykolog Charlotte Ankerstjerne.
Fra Motiveringen lyder, at hun gennem mange år har arbejdet med at rådgive og undervise i behandling og omgang med mennesker, der har udfordringer som især autisme.
Med stor entusiasme deltog hun i nu afdøde Niels Dujardins undervisning som konsulent.

Med samme entusiasme har hun ført undervisningen og støtten videre –

alt mens hun stadig videreuddannede sig og afsluttede sommeren 2016 med en master i positiv
psykologi. Hun har udvist stor forståelse for målgruppen for emnet og hun magter venligt og
vindende at operere på flere områder samtidig – alt med det formål at hjælpe mennesker.

=================================================================================

    Den 23. januar Bernadotte
   
 

=================================================================================

    Lund og Rohde    
         

=================================================================================

Set og sket i 2017:                                                        

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2016
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2015
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2014
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2013
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2012

Her kan du se "Sidste nyt" fra 2011
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2010
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2009
Her kan du se "Sidste nyt" fra 2008

=================================================================================